Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis Aarika OÜga uutel tingimustel lepingu

Paber, pliiats, prillid ning MacBook Air. Foto:Pexels.com
Paber, pliiats, prillid ning MacBook Air. Foto:Pexels.com

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis eelmisel nädalal Aarika OÜga uue, muudetud tingimustega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingu. Leping sõlmiti üheks aastaks peale seda, kui ettevõte töötas välja meetmed rikkumiste ennetamiseks ning nõustus ametiga selles osas regulaarset koostööd tegema.

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsioonivaldkonna juhi Annika Priilinna sõnul on Aarika OÜ näidanud üles soovi ja koostöötahet teenuse osutamist parandada ning astunud selle nimel ka konkreetseid samme, mistõttu otsustati nendega koostööd jätkata.

„Ettevõte on analüüsinud varasemaid rikkumisi ja astunud konkreetseid samme selleks, et ennetada võimalikke rikkumisi tulevikus. Nad on valmis meiega regulaarselt kohtuma ja koostööd tegema tagamaks teenuse osutamise kvaliteeti, mistõttu sõlmisime ettevõttega uutel alustel ja esialgu üheks aastaks uue lepingu,“ selgitas Priilinn.

Sellest nädalast võivad inimesed sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks taas Aarika OÜ poole pöörduda. Ettevõte pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid peamiselt kuni 16-aastastele lastele Tallinnas.

Sotsiaalkindlustusamet lõpetas Aarika OÜ-ga sõlmitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise lepingu käesoleva aastal alguses, põhjuseks lepingu oluline rikkumine.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on mõeldud kõigile puudega inimestele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevaelus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks. Selle eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda ning toetada õppimist või toimetulekut töös. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud neile, kelle puhul on vastava vajaduse tuvastanud kas rehabilitatsioonimeeskond või sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.