Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet saadab omavalitsustele hoolekande statistikat

uduse kollase rõnga fookuses on lapse silm
Sotsiaalkindlustusamet saadab omavalitsustele hoolekande statistikat

Sotsiaalkindlustusamet hakkab regulaarselt saatma kõikidele kohalikele omavalitsustele nende piirkonnas elavate inimeste kohta hoolekande alast statistikat. Info on omavalitsustele abiks sotsiaalteenuste planeerimisel, aitab prognoosida toetuste mahtu ning annab ülevaate sellest, milliseid teenuseid võiks piirkonnas eelisarendada. 

Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse juhi Helen Tähtvere sõnul on omavalitsused avaldanud soovi saada oma piirkonda puudutavat koondstatistikat. „Selle põhjal saaks nad planeerida näiteks järgmise aasta eelarvet või arendada teenuseid ja toetusi,“ rääkis ta.

Sotsiaalkindlustusamet saatis omavalitsustele isikustamata koondstatistika selle aasta 31. mai seisuga. „Edaspidi saadetakse andmeid kaks korda aastas – 30. juuni ja 31. detsembri seisuga,“ rääkis Tähtvere. „Mitu omavalitsust on andunud juba ka tagasisidet, et lõpuks ometi on neil piisavad statistilised andmed oma piirkonna puudega inimestest, eakatest ja lastega peredest.“

Sotsiaalkindlustusamet saadab omavalitsustele isikustamata koondstatistikat puude liikide, raskusastmete ja vanusegruppide kaupa. Muuhulgas saab infot määratud toetuste, rehabilitatsiooniteenust kasutanud inimeste arvu ning pensionite-, toetuste- ja hüvitiste väljamaksete kohta.

Tähtvere sõnul on puude liikide andmetabelid omavalitsustele abiks isikustatud sotsiaalteenuste planeerimisel, kas pakkuda tugiisiku, isiklik abistaja või hoopis hooldaja teenust. „Omavalitsuse töötuse protsent ja keskmise pensioni suurus aitab paremini prognoosida eeldatavat sotsiaaltoetuste mahtu. Lisaks annavad andmetabelid hea ülevaate lasterikaste perede arvust ning sellest, milliseid teenuseid võiks omavalitsuses ja piirkonnas eelisarendada.“

Info kogumise ja edastamisega tegeleb sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksus, mis abistab omavalitsusi kohustuslike sotsiaalteenuste korraldamisel ja hoolekande arengu planeerimisel. Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“ raames.

Kõikide omavalitsuste andmefailid ja statistika leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Lisaks isikustamata koondstatistikale saadab sotsiaalkindlustusamet eelmise aasta kevadest omavalitsustele igakuiselt isikustatud andmeid piirkonnas elavate puudega inimeste kohta.