Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet otsib seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppide korraldajaid Tallinna ja Pärnusse

käed koos

Sotsiaalkindlustusamet otsib 2023. aastaks seksuaalvägivalla ohvrite eestikeelsete tugigruppide korraldajaid põhja ja lääne piirkonda. Pakkumusi oodatakse hiljemalt 12. detsembriks.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhataja Jako Salla sõnul otsiti tugigruppide teenuse pakkujaid ka tänavu augustis ning need õnnestus leida Lõuna-Eestisse ja Ida-Virumaale. „Kahjuks ei õnnestunud leida teenuseosutajaid Tallinna ja Pärnusse. Nüüd muutsime tingimusi tugigruppide läbiviijatele ning pikendasime tegevuste tähtaega 2023. aasta lõpuni. Loodame, et uued tingimused on piisavad selleks, et sel korral õnnestub teenuseosutajad leida ning  riigi abi võimalikult paljudele abivajajaile pakkuda.“

Seksuaalvägivalla ohvrite tugigrupi kohtumiste eesmärgiks on toetada seksuaalvägivalda kogenud inimeste igapäevaelu ja toimetulekut jagades ühiseid kogemusi. Tugigrupp keskendub toimetulekustrateegiate omandamisele, näiteks vastastikuse toe pakkumisele, stressirikaste sündmustega toimetuleku või kohanemisvõimekuse toetamisele jmt.

Pakkumusi oodatakse kõigilt teenusepakkujatelt, kes kvalifitseeruvad hanke tingimustele. Sealjuures peab tugigruppe läbi viima kaks grupijuhti, kellest vähemalt üks on psühholoog. 

Pakkumused tuleb esitada e-postil [email protected] hiljemalt 12. detsembril kell 10.00.

Leping sõlmitakse pakkuja(te)ga 2023. aasta lõpuni võimalusega pikendada seda kuni kolmeks kuuks. Täpsemad nõuded väikeostu kohta on kirjeldatud sotsiaalkindlustusameti kodulehel https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi toetab ja rahastab seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppe 2019. aastast. Tänavu suvel korraldatud hankega leidis sotsiaalkindlustusamet partnerid, kes pakuvad eestikeelseid tugigruppe Tartus ning kuhu saavad virtuaalselt liituda kõik soovijad. Venekeelne tugigrupp toimib hetkel Tallinnas, kuid piisavate soovijate korral on võimalik avada see ka Jõhvis. Tugigrupiga liitumiseks palume pöörduda oma piirkonna ohvriabitöötaja poole või kirjutada [email protected].  

 

Kristin Rammus
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Sotsiaalkindlustusamet
5555 4540
Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn