Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet maksis ligi 400-le tuumakatastroofi likvideerijale toetust

Tuletõrjuja katastroofi likvideerimas Foto: Pexels.com
Tuletõrjuja katastroofi likvideerimas Foto: Pexels.com

Sotsiaalkindlustusamet maksis sel nädalal esmakordselt välja Tšernobõli aatomielektrijaama avarii likvideerijatele mõeldud uue sotsiaaltoetuse. Toetust maksti kokku 396 kliendile.

Toetus on mõeldud inimestele, kes saadeti sunniviisiliselt likvideerima Tšernobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi. Toetuse määramise eelduseks on, et inimene elas enne Tšernobõli katastroofi ja elab ka praegu Eestis. Tuumakatastroofi tagajärgi likvideerima võis inimene olla saadetud ka teisest riigist.

Toetust makstakse üks kord aastas ning toetuse suurus on 230 eurot. Edaspidi hakkab sotsiaalkindlustusamet toetust välja maksma jaanuarikuus.

„Oluline on aga tähele panna, et neile, kellele juba makstakse samalaadset toetust mõnest teisest riigist või Eestist okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel, uut toetust täiendavalt ei maksta,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Katrin Välling.

Aprillis maksti toetus välja kõigile toetuse saamise tingimustele vastavatele klientidele, kes olid selleks ajaks enda andmed ametile esitanud. „Kes ei ole veel jõudnud andmeid esitada, saavad seda teha kuni aasta lõpuni ja neile, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, makstakse ka toetus tagantjärgi välja,“ lisas Välling.

Rohkem infot toetuse kohta ja taotlusvormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt aadressil www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/sotsiaaltoetus-tsernoboli-aej-avarii-likvideerijale.