Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet lühendab oluliselt erihoolekandeteenuste järjekorda

Oleme koos. Foto: Pexels.com
Oleme koos. Foto: Pexels.com

Sotsiaalkindlustusamet loob alates II kvartalist juurde üle 500 uue toetava erihoolekande teenusekoha, mis võimaldab praegu järjekorras ootavatel inimesel koheselt teenusele pääseda.

Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande valdkonna juhi Helen Tähtvere sõnul saab amet tulenevalt eelarve senisel kasutusel põhinevast prognoosist rahastada alates II kvartalist uusi toetavate erihoolekandeteenuste kohti ning suunata teenusele need inimesed, kes täna järjekorras ootavad ja teenust koheselt vajavad.

„Oleme järjekorrad läbi analüüsinud, inimestega ühendust võtnud ning saame 329 inimest kohe neile sobiva teenuseosutaja juurde suunata. 200 inimese puhul peame veel täiendavalt tööd tegema, sest nende jaoks olemas olevad teenusekohad ei asu päris seal, kus inimene ise on seda soovinud,“ selgitas Tähtvere.

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatel on järjekorras olevate ja kohe teenust vajavate inimeste andmed olemas ning nad pöörduvad peatselt juba otse nende inimeste ning teenuseosutajate poole, et täpsustada teenusele suunamiste kuupäevi. 

Lisaks on sotsiaalkindlustusamet valmis rahastama peremaja tüüpi ööpäevaringse erihooldusteenuse ja sügava liitpuudega inimeste ööpäevaringse erihooldusteenuse kohti ning otsib praegu teenusepakkujaid, kes oleksid valmis ööpäevaringseid teenusekohti juurde looma.

Samuti ootab amet juurde uusi teenuseosutajaid, kes pakuksid igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenust, mille rahastamiseks on sotsiaalkindlustusametil käesoleval aastal 1,7 miljonit eurot.

Tähtvere lisas, et amet tegeleb praegu laiemalt erihoolekande teenuse süsteemi paindlikumaks ja vajadusepõhisemaks muutmisega, et õiged inimesed saaksid õigeid teenuseid. „Vaatame sel aastal üle teenusele saamise korra ja teenuste kasutamise ning soovime need muuta läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks. Täna on näiteks erihoolekandeteenustel inimesi, kelle toimetulekut saaks tagada ka väljaspool erihoolekandesüsteemi, samal ajal jääb osa inimesi aga abita või saab sobimatut asendusteenust. Koostöö kohalike omavalitsustega on siin võtmetähtsusega,“ ütles Tähtvere.

Tänase seisuga on erihoolekandeteenuse järjekorras 1626 teenusekohale 1362 inimest, kellest 847 vajavad teenust koheselt.