Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asenduskoduteenuse osutajatele tugiteenuste tellimiseks

Hange hõlmab supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamist asenduskodu juhtidele ning kovisiooni teenust. Teenuse pakkuja peab suutma kaardistada sihtrühma vajaduse juhendamisteenuste osas ning pakkuma teenuseid vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele.

Hankelepingute täitmise tähtaeg on 31.12.2018. a ning maksimaalne maksumus on ligikaudu 360 000 eurot, mis sisaldab kõiki kulusid ning kõiki õigusaktidest tulenevaid makse ja makseid.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond, prioriteetne suund „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ ja toetuse andmise tingimustega (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Hanketeade eelnimetatud riigihanke kohta on avaldatud riigihangete registri veebilehel (https://riigihanked.riik.ee) 7. juunil 2016. a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg ning nõuded pakkujatele ja pakkumuse vormistamisele sätestatakse hanketeates ja hankedokumentides.

25.mai 2016

Täiendatud 8. juuni 2016