Sa oled siin

Sotsiaalkindlustusamet alustas kampaaniat inimestele, kes on mures oma agressiivse käitumise pärast

vägivaldsest käitumisest on võimalik loobuda
vägivaldsest käitumisest on võimalik loobuda

Kampaania eesmärk on teadvustada, et vägivaldne käitumine on õpitud käitumine, millest on võimalik loobuda ning loobumisel on abiks tugiliin 660 6077, nõu saab küsida ka e-posti teel tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Vägivalla lõppemiseks on oluline terviklik ning pikaajaline toetus nii kannatanule kui ka vägivallatsejale - vägivalla hukkamõist ning toetus vägivallavabaks käitumiseks kannatanu, vägivallatseja, spetsialistide, lähedaste ning kogukonna poolt laiemalt. 

2020. aasta mais loodud tugiliini tugevus on individuaalne lähenemine igale helistajale. Pöörduja saab esmalt oma loo ära rääkida ning seejärel tuge ja nõu järgnevateks sammudeks. Mõnel juhul on probleemiks sõltuvushäire. Teisel juhul võib sobiv samm olla vägivallatsejatele mõeldud tugigrupiga liitumine. Kolmandal juhul võib sobivam olla individuaalne pöördumine psühholoogi poole. Koos tugiliini nõustajaga leitakse igale pöördujale sobiv teekond vägivallavaba tuleviku poole.

Eestis 2012. ja 2013. läbi viidud uuringute tulemusel on teada, et keskmine perevägivallas kahtlustatav on keskharidusega keskealine mees, töötu, räägib pigem vene keelt, elab kooselu. Enamik toimepanijaid on mehed vanuses 30-40 aastat. 62% on mittetöötavad isikud ja 50% emakeeleks on vene keel. Seetõttu on kampaania sihtrühmaks nii eesti kui vene keelt kõnelevad inimesed. 

Uuringud näitavad, et pakkudes vägivallatsejale ärakuulamist, võimalust võtta vastutus oma teo eest ning vajalikke teadmisi ja oskusi vägivallavabaks käitumiseks, väheneb tõenäosus vägivalla kordumiseks. Esimeseks sammuks vägivallavabaks käitumiseks on juhtunu tunnistamine ja vastutuse võtmine oma käitumise eest. Lisaks vägivalla vähendamisele aitab oma käitumise mõistmine parandada enda ning oma lähedaste vaimset tervist ja omavahelisi suhteid.

Taustainfo

  • Vägivallast loobumise tugiliin on avatud 25. maist 2020 ja on mõeldud meestele ja naistele, kes soovivad loobuda vägivallast oma suhtes ja muuta oma käitumist turvalisemaks.
  • Telefonil 660 6077 vastavad nõustajad tööpäeviti kell 10-16.
  • Võimalik pöörduda e-posti teel tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee.
  • Lähemalt: www.palunabi.ee/tugiliin.
  • Tugiliin pakub vägivallatsejale hinnanguvaba abi ning vajalikke teadmisi ning oskusi vägivalla lõpetamiseks, pidades silmas põhimõtet, et vägivallatseja peab ja suudab asendada vägivaldse käitumise austava käitumisega.

Peamiselt sotsiaalmeedias nähtav kampaania kestab kuu aega ning julgustab vägivaldselt käituvaid inimesi abi otsima. Kampaania videoid võib vaadata sotsiaalkindlustusameti Youtube`i lehelt.