Sa oled siin

Sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendustöödega jätkavad Nortal ja Iglu

ekraan täis koodi
allkirjastati raamlepingud täiendavate arendustööde tellimiseks

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) allkirjastas täna raamlepingud sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste täiendavate arendustööde tellimiseks tarkvarafirmadega Nortal ja Iglu. Uute partneritega alustatakse abivahendite teenuse ümberdisainimist, muudetakse mugavamaks piiriülese töötamise vormistamine, alustatakse pensionireformi arendustega ja tehakse muid õigusaktidest tulevaid teenuste muudatusi.

Sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe sõnul tellitakse uue raamlepinguga sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendust. „Tööde käigus mõtleme läbi ja küsime klientide käest, kuidas nemad soovivad teenuseid kasutada. Selle tulemusena muudame teenuste loogikat tervikuna, mitte ei ehita pelgalt infosüsteemi,“ rääkis ta ning lisas, et sündmustepõhiste teenuste arendamine sotsiaalvaldkonnas on ühtemoodi nii keeruline kui ka mahukas. „Tänu uutele lepingutele saame teenuste arendamisega veelgi kiiremini edasi liikuda,“ lisas Veermäe.

Uute partneritega alustatakse abivahendite teenuse ümberdisainimist, teenuse esimese etapi tulemused jõuavad inimesteni 2020. aasta alguses. Ka alustatakse pensionireformi muudatustega. Uutel alustel pensioni summade arvutamine hakkab toimuma uues süsteemis 2021. aastal. Veel muudetakse mugavamaks piiriülese töölähetuse vormi (A1) taotlemine ja esitamine ning tehakse muid õigusaktidest tulevaid teenuse muudatusi.

Iglu tegevjuht Kristjan Aiaste rõõmustas tulevaste väljakutsete üle: “Rakendame oma varasemat kogemust nii riigi- kui ka erasektori projektidest panustamisel Eesti inimestele nii olulise valdkonna süsteemide arengusse. Mitme partneri vahel tööde jaotamine tekitab tervislikku konkurentsi ja tagab tellijale lõppkokkuvõttes igati parima tulemuse.”

Nortali Eesti arendusüksuse juhi Ats Albre sõnul on ettevõttel hea meel olla partneriks ka sotsiaalkaitse infosüsteemi platvormi täiendavate arendustööde juures, mille tulemusel muutub kriitilise tähtsusega teenuste kättesaadavus umbes 700 000 inimese jaoks Eestis oluliselt mugavamaks.

Selle aasta alguses kuulutas TEHIK välja riigihanke, et leida partnerid sotsiaalkaitse infosüsteemi arendustööde läbiviimiseks. Hanke maksumus on 8 miljonit eurot (lisandub km). TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Martin Hundi sõnul osales hankes viis pakkujat, võitjate puhul osutus määravaks töötunni hind ja proovitöö.

Jätkuvad arendustööd ka 2018. aastal sõlmitud raamlepingute alusel, kus Nortali ülesandeks on iseteeninduse üles ehitamine ja perehüvitiste e-teenuste arendamine ning Trinidad Wisemani ülesanne kasutajaliideste loomine kodanikele, teenuseosutajatele ja ametnikele. Kokku on tehtud töid 2,4 miljoni euro eest. Lepingu raames on plaanis tellida veel järgmistel aastatel jõustuvad vanemahüvitise muudatused ning viia kogu vanemahüvitiste teenus e-keskkonda.