Sa oled siin

SKA hakkab kohalikele omavalitsustele saatma regulaarselt puuetega laste kohta infot

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga hakkab alates augustist kohalikele omavalitsustele regulaarselt saatma isikustatud andmeid piirkonnas elavate puuetega laste kohta.

Andmeid saadetakse lapse rahvastikuregistri järgsele kohalikule omavalitsusele kord kuus „Me loodame, et see info on kohalikele omavalitsustele abiks puuetega lastele abi planeerimisel ja teenuste osutamisel,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste valdkonna juht Ülle Leesmaa.

Sotsiaalkindlustusamet edastab igale kohalikule omavalitusele ainult tema elanike registris olevate puudega laste (kellel eelnenud kuul tuvastati puue) andmed: nimi, isikukood, puude raskusaste ja liik ning kontaktandmed. Andmed edastatakse regulaarselt alates augustist kord kuus 10. kuupäevaks.

Uue praktika eesmärk on lihtsustada teabe saamist puudega laste peredel ning orienteerumist erinevate abi saamise võimaluste vahel.

„Taolist infovahetust kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigi tasandil pidasid oluliseks puuetega laste vanemad nagu selgus ka puuetega laste vanemate vajaduste ja toimetuleku analüüsist,“ ütles Leesmaa ning lisas, et seda toetab ka haldusmenetluse seadus, mille kohaselt ei saa haldusasutused piirduda passiivse rolliga oodates klientide taotlusi, vaid on kohustatud elanikkonda aktiivselt informeerima ning vajadusel algatama vajalikke haldustoiminguid kodanike huvide tagamiseks.

Lisainfot ja statistikat: puudega laste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (30. juuni 2018 seisuga):

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lisamaterjalid/puudega_lapsed_kov_juuni2018.pdf. (PDF)