Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Seminar "Kõrge riskiga lähisuhtevägivald vähemusgruppide ja rändeteemade valguses"

naine vaatab läbi ribakardina
seminar lähisuhtevägivallast

Sotsiaalkindlustusamet korraldab 24. novembril seminari Kõrge riskiga lähisuhtevägivald vähemusgruppide ja rändeteemade valguses.“
Seminar algab kell 10.00 ning see toimub Rahvusooper Estonia Sinises saalis. 

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna projektijuhi Hannaliisa Uusma sõnul räägitakse seminaril, kuidas nõustada kõrge lähisuhtevägivalla riskiga kliente, kelle kultuuriline, sooline ja seksuaalne taust on varieeruv. Veel räägitakse asutustevahelise koostöö tähtsusest lähisuhtevägivallas kannatanud inimeste aitamisel.

Seminari peaesineja on Londoni Kingstoni Ülikooli sotsiaal- ja terviseteaduste lektor Dermot Brady, kes on töötanud Inglismaal kriminaalhoolduse valdkonnas ning juhtinud erinevaid kuriteo toimepanijatele suunatud programme nii avalikus kui ka kolmandas sektoris.

Seminari teine pool on pühendatud lähisuhtevägivalla juhtumikorralduse MARAC-koostöömudeli tutvustamisele. „MARACideks kutsume erinevates Eesti piirkondades tegutsevaid spetsialistide töögruppe, kes tegelevad kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega. Need on sellised juhtumid, mille puhul on iga minut tähtis, sest ohus on inimeste tervis ja elu,“ rääkis Uusma. MARACi meeskonda kuuluvad politsei, ohvriabi spetsialist, prokurör, naiste tugikeskus, kohaliku omavalitsuse esindaja, haigla, kooli või lasteasutuse esindaja. Osapooli on vastavalt juhtumile ka teisi. Täna on MARAC koostöömudel kasutuses Põlvas, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Valgas, Võrus, Pärnus, Haapsalus, Saaremaal.

Seminari teised esinejad ja ka osalejad on erinevad spetsialistid, kes puutuvad oma töös lähisuhtevägivalla ohvritega kokku.