Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi
SEB Heategevusfondi hobistipendium ootab taotlusi

Avatud on SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on hobistipendiumi fondi suurus 20 000 eurot.

Stipendium aitab:

  • soetada hobiga seotud varustust (ühekordne toetus 30 kuni 150 eurot);
  • katta laagris või võistlustel osalemise tasu (ühekordne toetus kuni 150 eurot, toetuse kasutamise ajavahemik september 2021 kuni jaanuar 2022)
  • maksta huviringi või treeningu osalustasu (kuni 35 eurot kuus, maksimaalselt viis kuud, toetuse kasutamise ajavahemik september 2021 kuni juuni 2022).

Stipendiumile ootame kandideerima kõik kuni 25aastaseid lapsi ja noori, kes:

  • elavad turva-, asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes
  • on õppimise ajal järelhooldus- või tugiisikuteenusel.

Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga, kui ka need, kes alles alustavad huvitegevust.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb lapsel/noorel saata:

  • isikuandmetega taotlus (DOCX);
  • motivatsioonikiri (PDF), milles taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi hobiga tegelema asuda või jätkata ning selgitab, kuidas stipendium teda selles toetab. Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral täiskasvanud inimese tuge kasutades). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  • soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas tuleb esitada lapse või noore iseloomustus, motivatsioon erialaga tegeleda või tegurid, mis takistavad praegu tema huvialast arengut. Soovituskirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki;
  • taotleja turva-, asendus- või perekodus, eestkoste- või hooldusperes või järelhooldus- või tugiisikuteenusel viibimist tõendav dokument;
  • ​​​järelhooldus- või tugiisikuteenusel oleva noore puhul tõend, mis kinnitab vastavas õppeasutuses õppimist.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja failide nimetused peavad vastama sisule („soovituskiri“, „motivatsioonikiri“ jne ). Taotluse tuleb täita SEB Heategevusfondi kodulehel https://heategevusfond.ee/form/hobistipendium ja kõik taotlemiseks vajalikud lisadokumendid palume saata korraga aadressile hobistipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 20. septembriks 2021.


Lisainfo: www.heategevusfond.ee/hobistipendium

Veel uudiseid samal teemal

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.

Hoolduspere elevant
23.05.2022

Asendushoolduse teemapäev Jõhvis 8. juunil 2022

8. juunil 2022 toimub Jõhvis asendushoolduse teemapäev, kuhu on osalema oodatud kohalike omavalitsuste spetsialistid ning pere- ja asenduskodude juhid, samuti hoolduspered, kes on valmis jagama oma kogemusi ja mõtteid.