Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Seadus võimaldab lastel asendushooldusel koos elada sõltumata sellest, kas nad on teenusele suunatud kohtumääruse alusel või vanema nõusolekul

Irje Tammeleht
Irje Tammeleht

Peagi jõustub sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) punkt, mis võimaldab asendushooldusteenusel (hooldusperes, perekodus või asenduskodus) koos elada lastel, kes on teenusele suunatud kohtumääruse alusel ning lastel, kes viibivad asendushooldusel vanema nõusolekul.

Tegemist on erandiga, mille tegemine on lubatud vaid juhul, kui:

  • paigutamist vajab juba peres kasvava lapse õde või vend;
  • olukorrad, kus lapse vaimse või füüsilise tervise seisundist lähtuvalt vajab laps spetsiifilist koduvälist ajutist või perioodilist hooldust (nt suure meditsiinilise abivajadusega lapsed), mille osutamise võimekus on tagatud vaid üksikutes asendushoolduse asutustes ja peredes.

Erandi tegemine muudel eesmärkidel (teenuste kättesaadavuse probleemid kohalikul tasandil, turvakodu puudumine) ei ole lubatud.

Erandite kaalumisel tuleb jätkuvalt arvestada SHS piirangu algset eesmärki, milleks on vajadus tagada, et lühiajalist ja perioodilist teenust saavate laste liikumine ei oleks häiriv lastele, kelle jaoks teenus on pikaajaline ja püsiv lahendus.

Erandi tegemisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • see on asendushooldusteenusel juba elavate laste huvides;
  • selleks annavad nõusoleku peres elavate ja perre paigutatava lapse/laste seaduslikud esindajad;
  • see on eelnevalt kooskõlastatud sotsiaalkindlustusametiga (SKA).

Kuidas täpsemalt saada SKA nõusolekut, on lahti kirjutatud juhises (PDF), mis on leitav SKA kodulehel.

Kodulehel on leitav ka taotlusvorm.

Irje Tammeleht
Lapsendaja- ja hooldusperede hindamise teenuse juht
Sotsiaalkindlustusamet

Veel uudiseid samal teemal

Elise Nikonov ja Norman Ojasoo
04.08.2022

Tule 27. augustil Pere ja Kodu vanemluse konverentsile! Juttu tuleb ka kasuvanemlusest

Laupäeval, 27. augustil toimub esimest korda Pere ja Kodu vanemluse konverents, kus saavad sõna lapsevanemad ja armastatud spetsialistid, et jagada oma teadmisi ja kogemuslugusid.

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.