Sa oled siin

Riiklik ohvriabi aitab keerulisse olukorda sattunud inimest

22. veebruar on kuriteoohvrite päev ja üle kogu Euroopa korraldatakse seminare, koolitusi, ümarlaudu, ikka selleks, et kannatanud saaksid paremat abi.

Riiklik ohvriabi teenus on olnud Eestis kättesaadav juba üksteist aastat. Abivajajaid pöördub ohvriabisse iga aastaga aina rohkem: 2015. aastal enam kui 6200 korda, mis tähendab 14%-ist kasvu võrreldes eelneva aastaga. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juhi Olle Selliovi sõnul ei tähenda suur kasvunumber tingimata seda, et vägivalda meie ümber on rohkem, pigem julgeb aina enam inimesi tulla oma murega abi otsima. „See on andnud ka veendumust väitmaks, et tegelikke abivajajaid on enamgi, kuid erinevatel põhjustel ei leia nad teed abi pakkujateni. On selleks tugev majanduslik ja sotsiaalne sõltuvus vägivallatsejast, ajalooliselt väljakujunenud jäik ettekujutus ühiskondlikest hoiakutest, täiuslikkuse paine, hirm, oskamatus või ka süütunne,“ lisas Olle Selliov.

Ohvrite märkamise ja aitamisega on otseselt ning kaudselt seotud suur ja järjest tugevnev koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Politsei- ja piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksus, kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, naiste tugikeskused, varjupaigad, aga ka tervishoiu- ning haridusasutused. Kõik mängivad olulist rolli, et märgata abivajajaid ning neile ka reaalselt abi pakkuda.

„Märka ja reageeri!“ võiks olla üleskutse absoluutselt kõigile, et ei juhtuks nõnda, nagu ajaloost tuntud Kitty Genovese mõrvajuhtumi puhul, kus noore naise pussitamist New Yorgis nägid pealt kümned inimesed, kuid mitte ükski ei teavitanud sellest politseid. 
Märgates enda ümber vägivalda või selle all kannatanut on võimalik suunata need inimesed Sotsiaalkindlustusametisse, kus kogenud ohvriabi töötajad inimese ära kuulavad ja toetavad ning kus üheskoos otsitakse võimalusi kannatanu nii emotsionaalseks kui füüsiliseks taastumiseks.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuses töötab 26 ohvriabitöötajat 20 ohvriabikeskuses üle Eesti. Ohvriabikeskused on kõikides maakondades ja asuvad valdavalt politsei majades. Ohvriabisse pöördumiseks piisab, kui inimene tunneb ennast kannatanuna.
Lisainfo: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/

22. veebruar 2015