Sa oled siin

Riigihange „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele"

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/ hanke viitenumber 169265 (avaldatud 21.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 13.01.2016 kell 10.00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonilises vormis eRHR-i kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee.

Hankega tellib Sotsiaalkindlustusamet nõustamisteenuseid toimetulekuraskustes inimestele Eesti Vabariigi kõigis maakondades. Nõustamisteenused hõlmavad võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist, perenõustamist ja tugiisikuteenust. Hankija sõlmib raamlepingu kõigi edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujatega.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on ESF prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ üheks tegevuseks. Projekt „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“ on jätkuks Sotsiaalkindlustusameti poolt aastatel 2012-2015 läbiviidud projektile „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“.

Täiendavat teavet hankedokumendi sisu kohta saab eRHR teabevahetuse lehe kaudu.

28.detsember 2015