Sa oled siin

Riigihange asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks Põhja ja Lääne piirkonnas.

Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud nii asenduskoduteenuselt kui ka perekonnas hooldamiselt või eestkostelt lahkuvatele noortele. Lisaks on teenuse sihtgrupiks noored tütarlapsed, kes on asendushooldusel olles rasestunud või sünnitanud lapse.

Pakkuja peab leidma tugiisikud ning korraldama neile koolituse ja regulaarseid kovisioone, leidma teenust vajavad noored koostöös kohalike omavalitsustega ning korraldama teenuse osutamist.

Hange on jaotatud kaheks osaks vastavalt piirkondadele: Põhja ja Lääne piirkond. Pakkumuse võib esitada nii ühe kui mõlema osa kohta.

Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.06.16. Nõuded pakkujatele ja pakkumustele ning teenuse osutamise tingimused on sätestatud hankedokumentides.

Hankeleping sõlmitakse 31. maini 2018.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga: Euroopa Sotsiaalfond, prioriteetne suund „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“, toetuse andmise tingimused (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.