Sa oled siin

Puudega laste tugiteenuseid on osutatud 16 miljoni euro eest

puudega laste tugiteenused
Puudega laste tugiteenuseid osutati 16 miljoni euro eest

Alates 2015. aastast on Euroopa Sotsiaalfondi raske ja sügava puudega laste tugiteenuste projekti kaudu puudega laste tugiteenuseid osutatud 16 147 000 euro eest. Teenuseid on saanud 2528 raske või sügava puudega last.

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juhi Ebeli Berkmani sõnul on teenuseid saavate laste arv ning teenustele kuluvad summad aasta-aastalt kasvanud. Kui 2016. aastal maksis sotsiaalkindlustusamet teenuste osutamiseks 3 285 477 eurot, siis 2017. aastal juba 5 735 106 eurot ja eelmisel aastal 7 030 973 eurot. Kokku on puudega laste tugiteenuseid osutatud alates 2015. aastast 16 147 000 euro eest.

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste projekti eesmärk on pakkuda raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust, et lapsevanemad saaksid käia tööl, koolitustel või lihtsalt leida enda jaoks aega, teades, et tema laps on heades kätes.

Kõige enam vajavad lapsed tugiisikuteenust haridusasutustes. „Sõltuvalt lapse east ja tema võimekusest võib tugiisik olla lapsele teabe vahendaja asjaajamistes, abistaja õppimises, toetaja vajalike suhtluskontaktide loomisel, emotsionaalse toe pakkuja, asjakohaste ja toetavate kogemuste jagaja, igapäevatoimingutes juhendada jms,“ rääkis Berkman.

Lapsehoiuteenust osutatakse vastavalt vajadusele ühele või mitmele lapsele korraga. Berkmani sõnul on erivajadusega lapse hoidmisel oluline põhjalik eelinfo lapse erivajaduste kohta, lisaks hooliva, salliva ja füüsiliselt sobiva keskkonna loomine, abivahendite kasutamise toetamine, lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

Kõige rohkem lapsi on teenustel ja kõige enam kulub teenustele rahalisi vahendeid Tallinnas, Harjumaal, Tartumaal, Ida-Virumaal ja Raplamaal.

Aastatel 2015-2020 pakutakse läbi sotsiaalkindlustusameti raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid, nagu näiteks lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Teenused on suunatud 0-17 (ka) aastastele, kelle teenusevajadus on eelnevalt hinnatud kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialisti poolt.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projektist „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“. Lisainfot puudega laste tugiteenuste kohta leiab ameti kodulehelt.