Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pikendati asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust

Asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust pikendati
Asendushoolduselt lahkuvate ja iseseisvat elu alustavate noorte tugiisikuteenust pikendati

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames tugiisikuteenuse osutamist asendushoolduselt elluastuvatele noortele. Eelmised lepingud teenuseosutajatega kehtisid 31. maini 2020, kuid aprillis-mais viidi läbi uus hange ja sõlmiti lepingud 31. detsembrini 2020.

 

Hankega leiti piirkondlikud teenusepakkujad, kes leiavad vajadusel tugiisiku ja korraldavad tugiisikutele tasustamise. Nad nõustavad tugiisikuid ning korraldavad neile kovisioone ja supervisioone. Teenus on noortele, kes lahkuvad asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt, sõltumata sellest, kas noor saab järelhooldusteenust, jätkab õppimist vms.

 

Tugiisik võib olla nii noorele varasemast tuttav ja lähedane inimene (usaldus-tugiisik) kui ka võõras, kes on tugiisikutööks saanud ettevalmistuse (professionaalne tugiisik). Loe täpsemalt siit.

Alates 2016. aastast oli 2020. aasta esimese kvartali lõpuks saanud tugiisikuteenust 103 noort. Eesti emakeelega noori oli 66%, vene emakeelega 34%. Enamik noori on kasvanud asendus- või perekodus (kokku 87%). Seitse protsenti noortest on pärit hooldusperedest ja kuus protsenti eestkosteperedest.

Kui mõni asendushoolduselt lahkuv noor vajab enda kõrvale inimest, kes julgustaks ja toetaks teda uues olukorras, siis kutsume teda julgesti pöörduma sotsiaalkindlustusametisse asendushooldustalituse projektijuhi Maarja Kuldjärve poole  (Maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5918 1973).

NB! Alates 2021. aastast muutub tugiisikuteenuse korraldus. Sotsiaalkindlustusameti tugi ESF projekti raames teenuse korraldamiseks jätkub, kuid väiksemas mahus ja teises vormis. Tugiisikuteenus on sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus, seega riigipoolne sekkumine teenuse korraldusse muutub väiksemaks. Kohaliku omavalitsuse roll asendushoolduselt elluastuvate noorte toetamisel on väga oluline, sest just omavalitsuste spetsialistid tunnevad oma noori ja oskavad hinnata nende vajadusi, leida neile sobiva tugiisiku ning mõista koostööd ja edusamme.

Soovitame omavalitsuste spetsialistidel mõelda aegsasti järgnevatel aastatel asendushoolduselt lahkuvate noorte peale ning planeerida tegevusi ja vahendeid, et toetada nende iseseisva elu algust. Täpsem info edasise teenuse korralduse kohta tuleb sügise alguses.

Veel uudiseid samal teemal

Elise Nikonov ja Norman Ojasoo
04.08.2022

Tule 27. augustil Pere ja Kodu vanemluse konverentsile! Juttu tuleb ka kasuvanemlusest

Laupäeval, 27. augustil toimub esimest korda Pere ja Kodu vanemluse konverents, kus saavad sõna lapsevanemad ja armastatud spetsialistid, et jagada oma teadmisi ja kogemuslugusid.

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.