Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

rahatähed

Sotsiaalkindlustusamet maksab septembris üle 16-aastastele koolis käivatele lastele peretoetusi ja üle 18-aastastele õppijatele toitjakaotuspensioni mitmes osas.

Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineb amet Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks, seetõttu maksab ka sotsiaalkindlustusamet septembris peretoetusi ja toitjakaotuspensioni osadele lastele alles kuu teises pooles.
 
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul töötleb amet iga õppeaasta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmeid, selleks, et maksta peretoetusi neile, kes pärast põhihariduse omandamist edasi õpivad ning toitjakaotuspensione üle 18-aastastele täiskoormusega õppuritele. 
 
Kümniku sõnul makstakse suurem osas toitjakaotuspensionitest välja siiski 5. kuupäeval ja peretoetused 7. kuupäeval. „Neile, kelle andmed ei ole kuu alguses EHIS-esse veel jõudnud, maksame septembris toetuse välja pärast andmete saamist, kuid hiljemalt 21. septembriks on kõik maksed tehtud,“ rääkis Kümnik.
 
"Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineme just EHIS-e andmetele. Seega on meie jaoks väga oluline, et seal kajastuvad andmed oleksid ajakohased ning muudatused oleks sisse viidud kohe muudatuste tekkimise päeval," rääkis Kümnik ning lisas, et amet on vastavasisulise palve ka koolidele saatnud.
 
"Enamjaolt on koolid andmed edastanud, kuid kui on mõni kool, kes pole veel jõudnud, siis kutsume neid üles seda kiiresti tegema," lisas ta. "Paljude perede jaoks on riigi toetused olulised igapäeva toimingutega hakkama saamiseks ja just kooliaasta algusega on seotud mitmed rahalised kulutused, mistõttu on väga oluline, et toetused jõuavad inimesteni õigel ajal."
 
Veel tuletab amet meelde, et juhul, kui laps õpib välisriigis, siis selle kohta andmeid EHIS-es ei ole ja sotsiaalkindlustusametile tuleb esitada iga aasta koolitõend lapse õppimise kohta.
 
Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

 

Lisainfo

 

Täpsustavate küsimustega palume pöörduda:

Perehüvitised

 • Inna Piirma                             3278376
 • Karin Smirnova                        3278394
 • Kristel Mikenberg                     3278372
 • Maarika Saluste                       7762742
 • Kulla Mägi                               4724036
 • Aili Hiie                                   4890333
 • Margit Saar                             7762747

Välisperehüvitised

 • Ülle Breicis                              6408191

Toitjakaotuspensionid

 • Ülle Piho                                 6640165
 • Aire Andresen                          7447469
 • Ilme Eerik                               4477603
 • Reet Sildmaa                           4350582


Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 612 1360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee