Sa oled siin

Pensioniteks, puudetoetusteks ja perehüvitisteks maksti III kvartalis 638 miljonit eurot

Pensioniteks, puudetoetusteks ja perehüvitisteks maksti III kvartalis 638 miljonit eurot. Foto: Pexels.com
Foto: pexels.com

Sotsiaalkindlustusamet maksis kolmandas kvartalis 340 000 inimesele üle 476 miljoni euro pensione. 160 000 perele maksti 143 miljonit eurot peretoetusi ning 155 000 inimesele üle 17 miljoni euro puudetoetusi. Kokku maksti toetusteks ja hüvitisteks kolmandas kvartalis üle 638 miljoni euro.

Võrreldes eelmise kvartaliga on kolmanda kvartali väljamaksed 1 miljoni võrra väiksemad. Teises kvartalis maksis sotsiaalkindlustusamet pensione, puudetoetusi ja perehüvitisi üle 639 miljoni euro.

Kõige suurem summa, kokku üle 264 miljoni euro, jõudis Harjumaa elanikeni. Järgnesid Ida-Virumaa ligi 72 miljoni ja Tartumaa pisut enam kui 70 miljoni euroga. Kõige väiksem summa, kokku veidi alla 4,6 miljoni euro, maksti Hiiumaa elanikele.

Sotsiaalkindlustusameti väljamaksed III kvartalis 2019.

Suurem osakaal sotsiaalkindlustusameti väljamakstavatest hüvitistest ja toetustest on püsivalt pensionitel. Kolmandas kvartalis moodustas see 71 protsenti kõigist väljamaksetest. Järgnevad peretoetused 27 protsendiga. Puudetoetusteks maksti kogueelarvest kaks protsenti. 

Kui vaadata maakondade sees hüvitiste jaotumist, siis pensionide osakaal on suurim Ida-Virumaal. See moodustab 83% sotsiaalkindlustusameti vahendusel sinna makstud summadest. Väikseim on pensionide osakaal Tartumaal, kus see moodustab 68%. See-eest annavad Tartumaal suuremat kaalu peretoetused, mis moodustavad 28% kõigist välja makstud summadest. Puuetega seotud toetuste osakaal on kõige suurem Võru-, Põlva- ja Jõgevamaal, kus see moodustab 5% kõigist kolmandas kvartalis välja makstud summadest.

Täpsema ülevaate, kuidas pensionite ja hüvitiste summade osakaal maakondades jagunevad, leiab alljärgnevalt jooniselt:

Pensionite ja hüvitiste summade osakaalu jagunemine maakondades

Kui väljamakstud summade lõikes moodustavad pensionid ligikaudu kolm neljandikku kõigist makstud summadest, siis hüvitiste saajate protsendid on erinevamad. Näiteks pensionisaajaid on Tartumaal kõigest 44 protsenti kõigist selle maakonna hüvitisesaajatest, mis on Eesti lõikes kõige väiksem pensionäride osakaal. Kõige rohkem on pensionäre Hiiumaal - 60 protsenti kõigist hüvitisesaajatest. Kõige suurema pensionite summaga Ida-Virumaal moodustavad pensionärid 53 protsenti hüvitisesaajatest. Teisel kohal on seal puudetoetuste saajad (30%) ning perehüvitisi maksis sotsiaalkindlustusamet 17 protsendile kõigist hüvitisesaajatest.

Täpsema ülevaate, kuidas hüvitised maakondades erinevate klindigruppide lõikes jagunevad, leiab alljärgnevalt jooniselt:

Hüvitiste saajate jagunemine maakondades erinevate klindigruppide lõikes

Alates aasta algusest on sotsiaalkindlustusamet välja maksnud üle 1,4 miljardi euro pensione, üle 425,4 miljoni perehüvitisi, ligi 50 miljoni euro eest puutoetusi ja veidi üle 7 miljoni euro muid toetuseid ja hüvitisi. Viimaste hulka kuuluvad näiteks iga aasta alguses makstavad toetused represseeritutele ja Tšernobõli katastroofi likvideerijatele, olümpiavõitjate riiklik toetus, samuti kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju ja kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised.