Sa oled siin

Peaprokurör kohtub Põlva MARAC ekspertgrupi liikmetega

lähisuhtevägivald on prognoositav ja ennetatav
lähisuhtevägivald on prognoositav ja ennetatav

Täna, 5. JUUNIL kohtuvad Põlvas kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ekspertgrupi MARAC liikmed ja peaprokurör Andres Parmas. Kohtumisel arutatakse võimaluste üle, kuidas lahendada raskete tervisekahjustustega ning eluohtlikke lähisuhtevägivalla juhtumeid üle Eesti. Kohtumisega soovitakse tuua esile igas maakonnas asuvate MARAC-ide tööd ohvrite abistamisel.

Riigi peaprokurör Andres Parmas kinnitas, et lähisuhtevägivald on prokuratuuri jaoks valdkond, millele pööratakse kõrgendatud tähelepanu.

"Lähedaste vastu toime pandud vägivallast ei tohi vaadata mööda. Kodus on õigus kõigil end turvaliselt tunda ning just katkised kodud on keskkond, milles kasvavad noored võivad võtta endaga ellu kaasa väärtushinnangud, mis viivad nad kuritegelikule teele. Ükski amet ei suuda lähisuhtevägivalla vastu edukalt võidelda üksi, kuid mitmekesi koos ja järjekindlalt tegutsedes paraneb olukord samm sammu haaval," sõnas peaprokurör Parmas.

Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumid tuvastatakse spetsiaalse riskihindamisega. Seejärel suunatakse need MARAC-i, kus asub kannatanu ning tema laste kaitseks operatiivselt tööle sotsiaalkindlustusameti piirkondlik ohvriabitöötaja, politsei, naiste tugikeskus, kohalik omavalitsus ning eriväljaõppe saanud tugiisikud. Osade juhtumite puhul ka tervisoiu, meditsiini- ja haridusvaldkonna esindaja. MARAC-i kuulub alati ka prokurör, kelle töö kannatanu kaitseks on võtmetähtsusega vägivalla ohtlikkuse kiirel maandamisel.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna MARAC projektijuhi Hannaliisa Uusma sõnul on Maailma Terviseorganisatsioon kesksel järeldusel, et lähisuhtevägivald on prognoositav ja ennetatav.

„MARAC-i mudel, mida üleriigiliselt kasutavad näiteks ka Soome ja Suurbritannia, on hea näide sellest, kuidas ametkondade süsteemses koostöös, taasohvristamist vältides ja riske tuvastades on võimalik väga tõhusalt sekkuda keerulistesse lähisuhtevägivalla juhtumitesse. Tõsi, meie lauale jõudnud kõrge riskiga lugude puhul viitab „ennetus“ juba kahjuks vägivalla kõige raskemate tagajärgede eest kaitsmisele,“ lisas Uusma.

Eestis on kokku 19 MARAC-i ehk kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite tuvastamise ja korraldamise ekspertgruppi. 2019. aastal aidati MARAC-ide poolt 168 inimest, kelle elu ja tervis on olnud otseselt ohus. Enamik MARAC-i klientidest on pikka aega kannatanud raskel kujul füüsilise, vaimse, seksuaalse ja majandusliku vägivalla all. Kui arvestada lisaks teenuseid ja abi, mida on MARAC-i kaudu pakutud kannatanu lastele ja ka vägivallatsejale, on sellel aastal MARAC-ide kaudu jõutud aidata ligi 600 kõrge riskiga vägivallaga seotud inimest.

Lähisuhtevägivalla lahendamise mudeli MARAC kohta leiab lisainfot ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/marac-juhtumikorralduse-mudel.