Sa oled siin

Paremas koostöös soovitakse tõsta terviseinfosüsteemi andmete kvaliteeti

arst täidab ankeeti
otsitakse lahendusi, kuidas tõsta terviseinfosüsteemis kajastuvate andmete kvaliteeti

Eelmisel nädalal kogunesid Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Haigekassa, Töötukassa, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Prokuratuuri esindajad sotsiaalkindlustusametisse, et otsida lahendusi, kuidas tõsta terviseinfosüsteemis kajastuvate andmete kvaliteeti ja tõhustada järelevalvet arstide tegevuse üle.

Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna juhataja Raivo Piiritalo sõnul on kahjuks selliseid arste, kes teevad terviseinfosüsteemi inimeste terviseseisundite kohta tõele mitte vastavaid sissekandeid. „Selle info põhjal määratakse aga puudeid neile inimestele, kellel tegelikult puuet ei ole,“ kommenteeris ta ning lisas, et diagnooside põhjendatuse ning raviteenuste sihipärasuse kontroll on täna nõrk. Fiktiivsete diagnooside määramise tõttu mõisteti selle aasta 25. mail süüdi kaks arsti.

Kohtumisel osalenud riigi peaprokurör Lavly Perling lisas, et prokuratuur on orienteeritud koostööle, mitte karistusele. „Kriminaalmenetlus on viimane abinõu. Ennekõike tuleb õigus- ja sotsiaalsüsteemidel teha koostööd, vahetada infot ja teadmisi. Kriminaalmenetlustes tuleb rohkem kasutada arste asjatundjatena,“ rääkis ta ning lisas, et tuleb olla valmis kuulama ka neid, kes annavad kuritegudest teada. „Riskide maandamiseks on vajalik, et meditsiinisüsteemis oleks üles ehitatud tõhus sisekontrolli süsteem,“ sõnas Perling.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller rõhus vajadusele juhtumeid analüüsida. „Arstidele tuleb luua turvaline keskkond, kus nad julgevad ravivigu, aga ka näiteks dokumenteerimise käigus tekkinud eksimusi tunnistada ja analüüsida. Nii saab vigadest õppida ning oma töömeetodeid ja asutuse praktikaid täiustada, nii et patsientide huvid oleksid paremini kaitstud.“ Joller lisas, et valitsuse lauale on saadetud ka patsiendikindlustuse seadus, mis aitab lahendada tervishoiuteenuste kvaliteediga seonduvaid probleeme.

Et valeandmete esitamist vältida, plaanitakse tulevikus vahetada eri institutsioonide vahel andmeid sujuvamalt. Samuti on kavas suurendada tõhusa kommunikatsiooni abil tervise infosüsteemi andmekvaliteeti.