Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Ootame osalema EQUASS infopäevale

mehe käsi laual nutitelefoni ja sülearvutiga
EQUASS infopäev

Ootame osalema EQUASS infopäevale, 17.12.2018 Centennial Hotel Tallinnasse, Endla 15.

Euroopa kvaliteet sotsiaalteenustes (European Quality in Social Services - EQUASS) on Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation – EPR) algatus. EQUASS pakub laiaulatuslikke teenuseid kvaliteedi arenduse, edendamise, tunnustamise ja sertifitseerimise vallas, mis kõik on vastavuses Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedinõuetega.

EQUASSi eesmärk on edendada sotsiaalsektorit, kaasates selleks sotsiaalteenuste osutajaid kvaliteedi tagamise, järjepideva parendamise, õppimise ja arendamise protsessi, et tagada teenuse saajatele kvaliteetne sotsiaalteenus kogu Euroopas. Täpsemat infot EQUASSi kohta leiad ka meie koduleheküljelt www.equass.ee.

EQUASS infopäeval tutvustame Teile täpsemalt, mis on EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteem, milliste põhimõtete eest EQUASS seisab ja milline on EQUASSi 2018 aastal muutunud süsteem.

EQUASS infopäeva viib läbi Guus van Beek.

NB! Infopäev toimub inglise keeles!

Infopäevale on oodatud kõik EQUASS huvilised – rakendajad, huvigrupid, teenuseosutajate liidud, kohalikud omavalitsused.

Ürituse täpne päevakava on veel täpsustumisel. Päevakava saadetakse registreerunutele hiljemalt nädal enne ürituse algust.

REGISTREERIMINE:

Üritusele saad end registreerida lingil: https://goo.gl/forms/rjJTrJAuoqjGgB473  

Pane tähele, kohtade arv on piiratud! Ühest asutusest ootame osalema maksimaalselt 2 inimest.


Infopäev toimub Sotsiaalministeeriumi ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.