Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Ohvriabi avas ajutise esinduse Lubja kohtumajas

pimeduses istuva tüdruku ees on valgusketist tee
Väljapääs Foto: Matheus Bertelli Pexels

Tänasest kuni 12. oktoobrini pakuvad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad info ja nõustamist Harju maakohtu uues hoones. Samas toimuvad ka iga päev ohvriabiteenuseid tutvustavad avalikud loengud.

„On mitmeid riike, kus ohvriabiteenused paiknevad just kohtumajades, samuti liiguvad kohtutes lisaks kohtunikele ja kohtuametnikele ka prokurörid ja advokaadid, kelle teadlikkus ohvriabiteenustest ning kannatanute õigustest on olulise tähtsusega,“ selgitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi juht Jako Salla.

Salla sõnul on kohtumaja ajutise esinduse näol tegu katsega saada kontakti inimestega, kes suure tõenäosusega ohvriabini menetluse jooksul jõudnud ei ole. „Lisaks neile inimestele, keda konkreetsed menetlused nädala jooksul kohtumajja toovad, ootame infot ja nõu küsima ka kõiki teisi, näiteks ohvrite lähedasi,“ ütles Salla.

2018. aastal abistas riiklik ohvriabi enam kui 8000 inimest, lisaks kasutasid ohvrid riigi poolt pakutavaid abivõimalusi seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes ja naiste tugikeskustes. „Kuigi tuhanded ohvrid jõuavad meieni juba täna, on seda siiski liiga vähe, kuna nii uuringud kui ka statistika näitavad, et enamik ohvritest ohvriabiteenuseid ei saa. Usume, et seda numbrit aitab kasvatada nii ohvriabi parem nähtavus ja kättesaadavus kui ka kannatanutega kokku puutuvate ametnike parem teadlikkus,“ lisas ta.

Ohvriabi info ja nõustamine on tasuta teenused ning ei eelda politsei poole pöördumist. Süüteomenetluse alustamine on eelduseks psühholoogilise abi ja kuriteoohvrite hüvitise saamisel.

Eestis on 26 ohvriabitöötajat, kelle töökohad on igas maakonnas ning valdavalt asuvad nad politseiruumides. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajate kontaktid leiab ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed.