Sa oled siin

Lastekaitsepäeval vahetavad Eesti ja Soome kolleegid piiriülese koostöö kogemusi

Täna kohtuvad Sotsiaalkindlustusametis Eesti ja Soome lastekaitsetöötajad, et arutada keerulisemaid piiriüleseid lastekaitsejuhtumeid, tutvuda muudatustega riikide lastekaitsetöös ja jagada vastastikku teavet lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditest. Sotsiaalkindlustusamet annab külalistele ülevaate tänavu käivitatud riikliku lastekaitseüksuse esimese poolaasta tööst.

Piirideüleselt liiguvad nii lapsevanemad, aga nendega koos ka lapsed ja Soome on see riik, kuhu Eestist on läinud tööle või elama kõige enam eestimaalasi. See toob endaga kaasa laste õiguste ja kaitsega seotud piiriülesed teemad, mida on hakatud lahendama koostöös Soome vastavate riiklike ametitega. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse nõuniku Ly Rüüsi sõnul sai koostöö alguse sellest, kui Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi, Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel toimusid koostöökohtumised kohalike omavalitsuste lastekaitse ja sotsiaaltöötajatega piiriüleste juhtumite paremaks lahendamiseks. „Kohtumiste tagasiside ja ministeeriumide töölauale jõudnud juhtumite pinnalt tekkis suurem vajadus piiriüleseks lastekaitse alaseks koostööks eeskätt Soome Vabariigiga, kuna Soomega on seotud enamus piiriüleseid lastekaitseküsimusi,“ lisas Ly Rüüs.

Tänasel kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis saavad külalised ülevaate Eesti riikliku lastekaitse üksuse esimese poolaasta tegevusest: tutvustatakse uut lastekaitse süsteemi ja muudatusi seadusandluses. Oluliseks osaks selles kohtumises on keerulisemate piiriüleste juhtumite arutelu, aga ka Soome laste hoolekandeseaduse muudatuste ja lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditega tutvumine.

Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval toimuv koostöökohtumine on järjekorras teine, mis on heaks märgiks kohtumiste regulaarsusele. Esimene kohtumine toimus 2015. aasta mais Helsingis asuvas Eesti konsulaadis. Tänasel kohtumisel osaleb 15 valdkonna spetsialisti, kes esindavad mõlema riigi valitsusasutusi ja kohalikke omavalitsusi.

Lisainfo:
Ly Rüüs
Sotsiaalkindlustusamet
Ly.ruus@sotsiaalkindlustusamet.ee
Telefon 6208391

Pressiteade
01.juuni 2016