Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Lapsehoiuteenuse osutajad peavad vastama nõuetele

Laps toetab mõlema käega keskendunult lauale ja joonistab. Foto: pexels.com
Laps toetab mõlema käega keskendunult lauale ja joonistab. Foto: pexels.com

Sel nädalal saatis sotsiaalkindlustusamet lapsehoiuteenuse osutajatele kirja, millega juhtis teenusepakkujate tähelepanu sellele, et kõigil lapsehoiuteenuse pakkujatel peab olema majandustegevuse registris kõikidele nõuetele vastav tegevusluba.

Tegevusloa aluseks olevaid nõudeid täites tagab teenuseosutaja enda juures teenusel oleva lapse hooldamise ja arendamise ning tema turvalisuse.

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna peaspetsialisti Maiu Kauberi sõnul kontrollis amet selle aasta alguses lapsehoiuteenuse tegevuslubasid majandustegevuse registris. Lapsehoiuteenuse tegevuslubasid on majandustegevuse registris kokku 402 ning erinevaid teenuseosutajaid on 390.

„Nõuetele vastavaid tegevuslubasid on tänase seisuga vaid 54, millest 37 tegevusloa puhul on teenuseosutaja sotsiaalkindlustusametile sel aastal esitanud tegevusloa muudatuse taotluse ning registriandmeid on korrastatud,“ ütles Kauber ning lisas, et seaduses kehtestatud nõuete täitmine on ettevõtja kohustus.

Peamiselt ei ole täidetud nõuded teenust vahetult osutavale isikule ja nõuded väljaspool lapse eluruumi osutatavale lapsehoiuteenusele.

Sotsiaalkindlustusamet palub hiljemalt 1. maiks lapsehoiuteenuse osutajatel majandustegevuse registris andmed üle kontrollida ning viia muudatused tegevusloa andmetes vastavusse sotsiaalhoolekande seadusega. Andmete uuendamata jätmine võib kaasa tuua tegevusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise.

Sellest aastast väljastab lapsehoiuteenuse tegevuslubasid maavalitsuste asemel sotsiaalkindlustusamet, kes lisaks tegevuslubade taotluste lahendamisele, nende peatamisele või kehtetuks tunnistamisele, teostab ka teenust osutavate ettevõtjate üle riiklikku järelevalvet.

Lapsehoiuteenuse osutajate tegevuslubade kohta leiab infot riigiportaalist: www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/sotsiaalhoolekanne/lapsehoiuteenuse-osutaja-tegevusluba.