Sa oled siin

Kohalikke omavalitsusi oodatakse katsetama uut erihoolekande teenusmudelit

Murelik mees istub mere ääres ja hoiab kahe käega peast kinni. Photo by Nathan Cowley from Pexels
Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi ühe tervikuna. Foto: Nathan Cowley, Pexels

Sotsiaalkindlustusamet otsib kohalikke omavalitsusi, kellega katsetada psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut isikukeskse lähenemisega erihoolekande teenusemudelit.

Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna projektijuhi Aveli Ainsalu sõnul on uue teenusmudeli puhul peamine märksõna paindlikkus – seda nii abi vajava inimese kui kohaliku omavalitsuse jaoks. „Uues mudelis saab abivajaja toimetulekut toetavaid tegevusi ja erinevaid teenuseid kombineerida ja kohandada vastavalt sellele, milline on inimese abivajadus ning võtta teenuste korraldamisel arvesse kohalikke olusid. Lisaks osutatud teenuse maksumusele rahastatakse ka projektis osaleva kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja töötasu ,“ lisas ta.

Tegemist on juba kolmanda konkursivooruga. Kahe varasema vooru tulemusel on isikukeskse lähenemisega erihoolekande teenusmudeli piloteerimas 13 kohalikku omavalitsust, kelle abiga on enam kui 200 abi vajavat inimest üle Eesti saanud just talle kõige paremini sobivat tuge ja teenuseid oma kodukohas.

Pilootprojektis osaleva Kose valla sotsiaalnõunik Merike Pihla kinnitas, et see mudel annab ka väiksemale kogukonnale võimaluse arendada, kombineerida  ja korraldada erinevaid teenuseid vastavalt inimese tegelikule abivajadusele.

„Koos Kose Päevakeskusega pakume kohest ja kodulähedast abi näiteks vaimse ja füüsilise tervise probleemide korral, igapäevaelu korraldamisel ja sotsiaalsetes suhetes. Projektis osalemine on andnud meile võimaluse suunata inimene teenusele kohe kui hindamise tulemusel on abivajadus selgunud. Kuna kogu protsess, hindamisest teenusele suunamiseni ja teenuse saamine, toimub kohapeal, oleme läbi projekti saanud teenusele ka mitmeid inimesi, kes on kõrvalabi vastu võtmise osas olnud siiani üsna umbusklikud ja pigem abist keeldunud,“ rääkis Pihla.

Uut erihoolekande teenusmudelit katsetatakse kuni 2021. aasta lõpuni ning selle sihtrühm on 16–64-aastased raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed. Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi tervikuna. Teenus kujuneb iga abivajaja puhul just tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest.

Konkursile oodatakse osalema kõiki Eesti kohalikke omavalitsusi ning esitada võib ka ühistaotlusi. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober kell 11. Konkursivooru dokumendid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked.

Teenusmudeli ja konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldab sotsiaalkindlustusamet huvilistele kaks infopäeva – 8. septembril e-infopäeva ja 14. septembril infopäeva Tartus. Registreerimine üritustele ja lisainfot isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise kohta leiab ameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/iste.

 

Kolmandas konkursivoorus pakutakse 380 teenusekohta tööealistele psüühilise erivajadusega inimesele. Selle konkursivooru rahaline maht  on 2,1 miljonit euroni. Konkursi viikse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.