Sa oled siin

Kohalike omavalitsuste e-teenused saavad põhjaliku uuenduskuuri

Kohalike omavalitsuste e-teenused saavad põhjaliku uuenduskuuri
Kohalike omavalitsuste e-teenused saavad põhjaliku uuenduskuuri

Täna, 5. juunil kuulutas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus välja riigihanke, millega soovitakse leida arendaja(d) sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) e-teenuste kaasajastamiseks. Tööde tellija on Sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusameti finants- ja arendusosakonna juhi Ruth Paade sõnul muudetakse kohalike omavalitsuste e-teenused kasutajasõbralikumaks ja automaatselt käivituvateks sündmus-teenusteks. „Me arendame STAR-is kohalike omavalitsuste e-teenuseid põhimõttel, et riigile või omavalitsusele kord juba esitatud andmeid ei peaks inimene korduvalt esitama,“ lisas ta.

Esimese teenusena on plaanis luua keskne abivajaduse hindamise moodul, mis võimaldab koguda nii laste kui täisealiste abivajaduse hindamise kohta infot struktureeritud ja võrreldaval kujul. Moodulit saavad kasutada kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad ja sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad. „See suurendab kindlasti kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil kogutavate hindamisandmete läbipaistvust ja sidusust. Veel on kavas avada läbi iseteeninduse inimesele juurdepääs STAR-is hallatavatele teenuste andmetele,“ tutvustas Paade planeeritavaid arendustöid.

Teise arendusena toetatakse vajalike arenduste tegemist riigi ohvriabi liitumiseks STAR-iga. "See annab ohvriabile paremad võimalused laste ja täiskasvanud klientide osas andevahetuseks ja ühiseks juhtumikorralduseks omavalitsustega. Samuti võimaldab STAR paremat kasutajamugavust meie ohvriabitöötajatele," ütles Paade.

Uute e-teenuste väljatöötamist korraldab tehniliselt Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kes saab täna välja kuulutatud raamhanke tulemusena endale kaks arenduspartnerit. Konkreetseid arendustöid tellitakse minikonkursside korras järgneva kolme aasta jooksul.

Koostöös lepingupartneritega alustatakse kohalike omavalitsuste teenuste etapiviisilist kaasajastamist, arvestades andmete ühekordse esitamise printsiipi, menetluse läbipaistvust ja kodanikule arusaadavust.

Kaasaegsetele võimalustele vastavaks on plaanis ümber disainida kogu juhtumimenetluse protsess. Kohalike omavalitsuste töö hätta sattunud ja abi vajavate inimestega käib juhtumikorralduse põhimõttel, kus esmalt hinnatakse ära inimese abivajadus, seejärel koostatakse temaga koos talle tegevuskava ning seejärel jälgitakse kokkulepitud tegevuste elluviimist.

Teenuste kaasajastamisega paralleelselt hakatakse STAR-i järk-järgult üle viima kaasaja nõuetele vastavale arhitektuurile, sealhulgas ajakohastatakse kasutajaliidest.

Riigihanke eeldatav maksumus on 5 miljonit eurot. Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil riigihanked.riik.ee, viitenumbriga 223650. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. juuli 2020 kell 13.

STAR on riigi keskne andmekogu, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks. Registrit kasutavad kohalike omavalitsuste sotsiaalametnikud ja lastekaitsetöötajad, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse- ja järelevalve töötajad, sotsiaalteenuste osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Lisainfot sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri kohta leiab ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteet-jarelevalve/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister.