Sa oled siin

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele.

Anname rõõmuga teada, et projekti pikendati ka aastateks 2021–2022. Seega toetab sotsiaalkindlustusamet teenuste korraldamist ka järgmisel kahel aastal, kuid veidi teises vormis ja mõne teenuse puhul väiksemas mahus.

Tugiteenused peredele

Põhiline teenuste korraldusskeem jääb samaks, mille kohaselt otsime hankega teenuseid osutavaid organisatsioone. Muudame mõnevõrra teenuste ülesehitust, et olla peredele ja neis kasvavatele lastele võimalikult tõhusalt toeks ning aidata kohalikel omavalitustel tagada peredes kasvavate laste heaolu. Ka edaspidi on oluline korraldada peredele tugigruppe ja pakkuda mentorlusteenust. Soovime ka, et teenuseosutaja oleks perede kontakt ja nõustaja. Tänasest tihedamaks peaks muutuma koostöö kohaliku omavalitsusega, eriti pere toimetuleku jälgimisel ja peret toetavate teenuste planeerimisel.

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Teenuste korraldusskeem jääb samaks, mille kohaselt otsime hankega üle Eesti teenuseid osutavat organisatsiooni. Kindlasti pakume ka edaspidi supervisioone, kuid alates uuest aastast väiksemas mahus. Ootame, et ka teenuseosutajad panustavad oma asutuse töötajate toetamisse, pakkudes neile õigeaegset ja vajaduspõhist tuge (näiteks supervisiooni näol). Soovitame teenuseosutajatel koostöös kohalike omavalitsustega mõelda aegsasti järgnevatel aastatel oma töötajate vajaduste peale ning planeerida tegevusi ja vahendeid nende toetamiseks.

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele

Alates 2021. aastast muutub tugiisikuteenuse korraldus. Sotsiaalkindlustusameti tugi, millega korraldatakse ESF projekti raames teenust, jätkub teises vormis ja väiksemas mahus. Erinevalt senisest korraldusest ei sõlmi me enam lepinguid hankepartneritega. Kui kohalik omavalitsus soovib toetust, et osutada asendushoolduselt lahkuvale noorele tugiisikuteenust, saab ta pöörduda otse sotsiaalkindlustusameti poole. Sotsiaalkindlustusamet tasub teenuse eest osaliselt – eeldame ka kohaliku omavalitsuse panust.

Tugiisikuteenus on sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt kohaliku omavalitsuse teenus. Omavalitsuse roll asendushoolduselt elluastuvate noorte toetamisel on väga oluline, sest just omavalitsuste spetsialistid tunnevad oma noori ja oskavad hinnata nende vajadusi, leida neile sobiva tugiisiku ning mõista koostööd ja edusamme. Sotsiaalkindlustusamet toetab ka tugiisikutele supervisioonide korraldamist. Palume kohalike omavalitsuste spetsialistidel mõelda aegsasti järgnevatel aastatel asendushoolduselt lahkuvate noorte peale ning planeerida tegevusi ja vahendeid, et toetada nende iseseisva elu algust.

Plaanime sügise teises pooles läbi viia vastavad hanked ja taotlusvoorud. Anname lähikuudel teenuste korraldamise kohta rohkem infot.

Info selle aasta lõpuni toimivate tugiteenuste kohta ja teenuseosutajate kontaktid on leitavad siit.

 

Maarja Kuldjärv, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna projektijuht.

Veel uudiseid samal teemal

Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas, mõjuvad traumeerivalt.

Nadežda Leosk
15.06.2020

Sotsiaalkindlustusamet hakkab saatma asendushoolduse teemalist uudiskirja

Õige pea hakkab sotsiaalkindlustusamet saatma kohalike omavalitsuste ja asendushoolduse valdkonnaga seotud spetsialistidele uudiskirja. Sealt leiab nii teemakohaseid uudiseid kui ka intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega. Samuti tutvustatakse regulaarselt ilmuvas uudiskirjas asendushoolduse teemalisi tegevusi ja plaane.