Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Jaanuaris tõusid puudega laste sotsiaaltoetused

Puudega laste toetused tõusid 2020. aastal
Jaanuaris tõusid puudega laste sotsiaaltoetused

Jaanuaris jõustus seadus, mis suurendas puudega laste toetusi. Keskmise ja raske puudega lapse toetus tõusis kaks korda ning sügava puudega lapse toetus kolm korda.

Alates jaanuarist makstakse puudega lapse sotsiaaltoetusi keskmise puudega lapsele 138,08 eurot, raske puudega lapsele 161,09 eurot ning sügava puudega lastele 241,64 eurot. Uues summas sotsiaaltoetused jaanuarikuu eest maksis sotsiaalkindlustusamet välja täna.

Sotsiaaltoetuste määr on 25,57 eurot, mis on kõikide sotsiaaltoetuste maksmise aluseks.

 

Puude raskusaste sotsiaaltoetus kuni 31.12.2019 % sotsiaaltoetuse määrast sotsiaaltoetus alates 1.01.2020 % sotsiaaltoetuse määrast
Keskmine 69,04

270

138,08

540

Raske

80,55

315

161,09

630

Sügav

80,55

315

241,64

945

Puudega laste sotsiaaltoetuse tõstmise eesmärk on aidata peredel, kus kasvab puudega laps tagada puudest tulenevate lisakulude osaline katmine. Puudest tulenevad lisakulud on regulaarsed (igakuised) kulud ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest.

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on 30. novembri 2019 seisuga puudega lapsi 10560, neist keskmise puudega 3358, raske puudega 6572 ning sügava puudega 630 last.

Puue tuvastatakse lapsel, kellel on püsivad piirangud liikumise, nägemise, kuulmise või kõne valdkonnas; väljakujunenud psüühikahäire, vaimupuue või piirangud muudes funktsioonides näiteks käeline tegevus. Samuti arvestatakse kättesaadava lisainfoga lapse tervise, piirangute ja hakkamasaamise kohta. Lisainfo võib tulla vanema esitatud taotluselt, rehabilitatsiooniasutusest, haridusasutusest või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt. Puude korduvtaotlemisel võetakse arvesse ka seda, kui tulemuslikud on varasemad sekkumised, kuidas on kulgenud senine ravi ning millised on hetkel terviseandmed.