Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Info vanematele, kelle lapsed jätkavad pärast põhikooli lõppu õpinguid

Õpilane koolipingis. Photo by Arthur Krijgsman from Pexels
Õpilane koolipingis. Photo by Arthur Krijgsman from Pexels

Hea lapsevanem!

Kui oled saanud sotsiaalkindlustusametilt perehüvitiste peatamise otsuse, kus on kirjas, et sinu laps ei õpi ja sellega seoses ei jätkata septembrist sulle temaga seoses peretoetuste maksmist. Said selle otsuse, sest tänase seisuga ei ole lapse edasiõppimise info veel jõudnud Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS), mille andmetele perehüvitiste määramisel ja väljamaksmisel tugineme.

Koolid edastavad andmed laste õppimise kohta infosüsteemi hiljemalt 15. septembriks (toitjakaotuspensione makstakse 5. kuupäeval ja peretoetusi 8. kuupäeval). Kui laps õpib pärast põhikooli lõpetamist edasi, siis ei ole põhjust muretseda! Andmed tema õppimise kohta jõuavad kindlasti ka sotsiaalkindlustusametini.

Maksame peretoetused välja kohe pärast seda, kui oleme EHIS`est lapse õppimise kohta info saanud. Harjumuspärase 8. kuupäeva asemel võivad peretoetused saajateni jõuda 11.09 või hiljemalt 18.09.

Teie ise meile täiendavaid dokumente lapse õppimise kohta esitama ei pea. Välja arvatud juhul, kui laps õpib välisriigis, siis tuleb lapsevanemal endal saata igal aastal sotsiaalkindlustusametile  lapse õppimise kohta koolitõend.

Lapsetoetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

Vabandage selle segaduse pärast.