Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Esimeses kvartalis maksti pensione, puudetoetusi ja perehüvitisi üle 607 miljoni euro

Esimeses kvartalis maksti pensione, puudetoetusi ja perehüvitisi üle 607 miljoni euro
Esimeses kvartalis maksti pensione, puudetoetusi ja perehüvitisi üle 607 miljoni euro

Sotsiaalkindlustusamet maksis 2019. aasta esimeses kvartalis rohkem kui 346 000 pensionärile üle 445,5 miljoni euro pensione, enam kui 161 000 perele üle 140,5 miljoni euro peretoetusi ning ligi 159 000 inimesele üle 17,4 miljoni euro puudega seotud sotsiaaltoetusi. Kokku maksti toetusteks ja hüvitisteks üle 607 miljoni euro.

Kõige suurem summa, kokku üle 248,6 miljoni euro, jõudis Harjumaa elanikeni. Järgnesid Ida-Virumaa ligi 68,5 miljoni ja Tartumaa pisut enam kui 66,2 miljoni euroga. Kõige väiksem summa, kokku veidi alla 4,3 miljoni euro, maksti Hiiumaa elanikele.

„Kuigi maakondade lõikes on väljamakstud koondsummad erinevad, ei saa siiski öelda, et keskmised hüvitiste määrad üksteisest oluliselt erineksid,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik. „Näiteks keskmine väljamakstud vanaduspension oli esimeses kvartalis jätkuvalt kõikjal veidi alla 450 euro kuus, “ tõdes ta ja lisas, et olulise muudatuse toob aprill, sest siis kasvasid kõik vanaduspensionid.

Suurenemist on märgata ka vanemahüvitise puhul, mis kasvas juba möödunud aastal igakuiselt. Kui möödunud aastal oli keskmine väljamakstud vanemahüvitis 1 150 eurot kuus, siis 2019. aasta esimeses kvartalis tõusis see 1 168 euroni.

„Huvitava faktina võib välja tuua, et kui vaadata maakondade sees hüvitiste jaotumist, on pensionide osakaal suurim Ida-Virumaal. See moodustab 82% sotsiaalkindlustusameti vahendusel sinna makstud summadest,“ ütles Kümnik. Väikseim on pensionide osakaal Tartumaal, kus see moodustab 68%. See-eest annavad Tartumaal suuremat kaalu peretoetused, mis moodustavad 28% kõigist välja makstud summadest. Sama suur on peretoetuste osakaal veel vaid Harjumaal. Puuetega seotud toetuste osakaal on kõige suurem Põlvamaal, kus see moodustab 6% kõigist esimeses kvartalis välja makstud summadest ning kus on ka suurim puuetega inimeste osakaal Eestis.

 

pensionid ja toetused maakonniti summad 2019 I kvartal