Sa oled siin

Erivajadusega inimestele teenuseid osutades tuleb arvestada igaühe unikaalsusega

Maailma Terviseorganisatsioon on välja töötanud juhised ja e-õppekeskkonna, mis aitavad kujundada ümber tervishoiu- ja hoolekandeteenuseid ning edendada vaimse tervise probleemidega või puuetega inimeste õigusi.

Juhistest leiab suunised, kuidas muuta olemasolevad tervishoiu- ja hoolekandeteenused inimesekeskseks ning viia vastavusse taastumise põhimõtetega. Neis põhimõtetes on tähtsal kohal iga inimese unikaalsus, võimalus valida oma elu eesmärke, eelarvamuste ja hoiakutevabadus, väärikus ja austus ning võrdne partnerlus ja avatud suhtlus.

Töövahendite ja e-õppekeskkonnaga soovitakse tõsta kõigi inimestega töötavate spetsialistide ja laiema ühiskonna teadlikkust vaimse tervise teemadel. Materjal õpetab tundma inimõiguste põhimõtteid ja järgima neid igapäevapraktikas. „Selline lähenemine vähendab kindlasti meie ühiskonnas stigmasid ja diskrimineerimist ning avardab võimalusi, kuidas pakkuda teenuseid vaimse tervise probleemidega ja laiemalt puuetega inimestele,“ seletas sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse juhataja Helen Tähtvere.

Maailma Terviseorganisatsiooni vaimse tervise poliitika ja teenuste arenduse koordinaator Michelle Funki sõnul on e-koolituse moodulid omavahel seotud ning taastumine ja inimõiguste kaitse käivad käsikäes. Moodulid aitavad teadmisi süstemaatiliselt koguda, parandada suhtumist ja arendada uusi oskusi. ”Selle projektiga saavad meie teenuseosutajad kasutada rahvusvahelist metoodikat, mis tõstab teenuste kvaliteeti ja kujundab seda vastavalt inimeste vajadustele,” lisas Tähtvere.

Sotsiaalkindlustusameti tiim tutvustas eestikeelset QualityRights e-õppekeskkonda Eesti sotsiaaltöö konverentsil „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”. Järjelt viieteistkümnes konverents toimus 19.–20. novembril.

QualityRights e-õppekeskkonda levitab laiemas spetsialistide ja huvirühmade ringis alates 2020. aasta jaanuarist sotsiaalkindlustusamet.