Sa oled siin

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Sotsiaalministeerium võtab 11.05.2016 - 26.08.2016 vastu taotlusi investeeringute kava koostamiseks

ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE“.

 

Tegevuse eesmärk on tagada psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse:

1) 26,4 miljoni euro ulatuses ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajate teenuseüksuste reorganiseerimist. Toetust saavad taotleda teenuseosutajad, kes 31. detsembri 2014. a seisuga osutasid riigieelarvest rahastatud ööpäevaringset erihooldusteenust ühes hoones enam kui 30 inimesele.

2) 6 miljoni euro ulatuses taristu loomist kogukonnapõhistele erihoolekandeteenustele. Toetust saavad taotleda praegused ja tulevased teenuseosutajad, kes soovivad pakkuda kogukonnas elamise või toetatud elamise teenust toetuse andmise tingimustes ettenähtud aja jooksul ning rajada selleks vajalik taristu.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 14.09.2015 määrusega nr 42 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“, mis on leitav Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Sotsiaalministeeriumisse e-aadressil info@sm.ee hiljemalt 26.08.2016.

Lisainformatsioon: tel 626 9231 ja marek.atonen@sm.ee.

Täiendav info: http://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond-0.