Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Baasväljaõppega kogemusnõustajate täienduskoolitus: alanud on registreerimine

Alanud on registreerimine baasväljaõppega kogemusnõustajate täiendkoolitusele. Koolituse maht on 64 tundi ja see on mõeldud kogemusnõustajatele, kes on varasemalt läbinud 117,5 tunnise kogemusnõustaja baasõppe ja soovivad võrdsustada oma hariduse uue riikliku baaskoolituse õppemahuga, mis võimaldab töötada kogemusnõustajana rehabilitatsioonimeeskonnas. Samuti sobib koolitus neile, kes on läbinud nõustamisõppeid enne riikliku õppekava kehtestamist ja on taotlenud eritingimustel tunnustamist ja registrisse kandmist ning sooviksid nüüd oma teadmisi kogemusnõustajatööks täiendada või värskendada.   


Koolitus toimub Tallinnas, esimene grupp alustab 08. märtsil, koolituse viib läbi OÜ Loov Ruum. Koolitajad on nõustamisvaldkonna praktikud ja õppetöö toimub suures osas praktiliste läbiharjutamiste võtmes.    

Koolitusel käsitletavad teemad:  

  • Nõustaja eneseteadlikkuse tõstmise võimalused seoses enda kui nõustaja riskikohtade, väljakutsete ja ohustavate mõjutustega. Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassa ootused kogemusnõustajatele tööprotsessides paremaks orienteerumiseks.
  • Kriisisekkumise baasteadmised ja põhitehnikad. Kriisitöö.
  • Grupitöö teooria ja enim esinevad probleemid ja nende lahendused. Grupitöö põhitehnikad.
  • Nõustamistöö võimalused, piirid ja ohukohad. Probleemsed olukorrad ja suhtemustrid nõustamissuhtes või nõustamisprotsessis. Manipulatsioonimustrid ja nendega toime tulemine.  Emotsioonidega toimetulek töös ning selleks toe saamine.  
  • Nõustamistehnikad, suhtlemistehnikad

Koolitus on osalejatele tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Koolitusele registreerimine ning lisainfo: http://www.loovruum.com/koolitused/64h-knk.

Tegevused viiakse ellu Sotsiaalteenuste arendamine meetme ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ raames.

Lisainfo: loovruum.assistent@gmail.com , 56696105 või rehabilitatsioonitalituse arendusspetsialist Elin-Külliki Kruusmaa Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee