Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asendushoolduse uudiskiri VOL 3

Asendushoolduse teavituse tiim Nadežda Leosk, Brigitta Davidjants ja Silja Oja
Asendushoolduse teavituse tiim Nadežda Leosk, Brigitta Davidjants ja Silja Oja

Tänaseks on valmis saanud järjekordne asendushoolduse teemaline uudiskiri. Seekord pakume lisaks uudistele ja artiklitele kuulamiseks ka podcast’e, kus spetsialistid ja pered räägivad valdkonna teemadel.

Tänavu pühendusime sellele, et hooldusperede vanemate, noorte ja spetsialistide hääl jõuaks leheveergudel laiema avalikkuse ette. Nende lugude kuulamine ja jagamine on olnud jõustav ja ilus kogemus ning loodame sellega jätkata ka edaspidi. Suur ja südamlik tänu kõigile, kes on jaganud meiega oma kogemusi ning aidanud kaasa oluliste sõnumite levitamisele.

Ent sama olulised on  lugude lugejad – aitäh, et olete leidnud aega lugudega tutvuda ning vahest ka kolleegide, lähedaste ja tuttavatega jagada. Koos jõuame igasse Eesti nurka ning ehk inspireerivad need lood teisigi pakkuma kodu, hoolt ja armastust lapsele, kes ei saa kasvada vanematega.

Natuke numbritest

Kui terve 2019. aasta peale pöördus sotsiaalkindlustusametisse 51 peret sooviga saada hoolduspereks, siis tänavu oktoobri lõpuks on selliseid peresid juba 60 – ja seda vaatamata pandeemia tõttu pingelisele olukorrale. 2019. aastal paigutati hooldusperedesse 41 last, ent tänavu oktoobri lõpuks leidis uue kodu hooldusperedes 40 last. Tasub meenutada, et 2018. aastal paigutati hooldusperedesse vaid 23 last.

Me rõõmustame, et hoolduspere vanemateks saada soovivate inimeste arv tasapisi kasvab! Ometi on asendushooldust vajavate laste arv ikkagi kordades suurem, kui on täna peresid, kes on valmis avama neile oma koduuksed ja südame. Hooldusperede vähesuse põhjuseks võib olla ühiskonna vähene teadlikkus. Kõik inimesed lihtsalt ei pruugi teada, et Eestis on asendushooldust vajavaid lapsi, kellele nad võivad pakkuda hooldusperet. Samuti võivad inimestel, kes on mõelnud hoolduspereks hakkamisele, olla küsimusi, eelarvamusi ja hirme. Seetõttu soovimegi anda inimestele võimalust infoga tutvuda, milleks pakuvad võimalust ka perede ja spetsialistide lood.

Kõik meie artiklid, podcast’id ja asendushooldust puudutav info leiab nii eesti kui ka vene keeles veebilehelt Tarkvanem.

Uue aasta alguses plaanime üleriigilist hooldusperede teemalist teavituskampaaniat. Selle raames töötame välja ka uued teavitusmaterjalid. Sellest kõigest kuuleb lähemalt juba õige pea.

Kõik ideed uudiskirja osas on oodatud Nadežda Leoski e-posti aadressile nadezda.leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee

Asendushoolduse uudiskirjaga saab liituda siin.

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.