Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Arendame perede seiresüsteemi

Arendame perede seiresüsteemi
Arendame perede seiresüsteemi

Sotsiaalkindlustusamet töötab välja seiresüsteemi, et kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused.

Pered, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi, võivad eri eluetappidel vajada tuge. Eelkõige on oluline avatud ja siiras suhtlus spetsialisti ja pere vahel. Et saada aga järjepidev ülevaade sellest, millised on perede tegelikud ootused ja vajadused pärast lapse perre tulekut, tuleb peredelt koguda süsteemset tagasisidet. Sellise süsteemi väljatöötamiseks ja juhise koostamiseks sõlmis sotsiaalkindlustusamet hanke tulemusel lepingu Sihtasutusega Poliitikauuringute keskus PRAXIS.

SA Praxis uurib välisriikide praktikat, viib läbi intervjuud lapsendaja- ja hooldusperedega, kohalike omavalitsuste lastekaitse- või sotsiaaltöötajatega ja peresid toetavate MTÜ-dega üle Eesti ning analüüsib saadud andmeid. Töö tulemusena valmib juhis, mis aitab nii kohalikel omavalitsustel kui ka sotsiaalkindlustusameti spetsialistidel perede vajadusi märgata ja õigeaegselt sobivaid teenuseid pakkuda. Lõppraport peaks valmima sügisel 2020

Rohkem infot saab sotsiaalkindlustusameti asendushooldustalituse spetsialistilt Agnes Kulmarilt (agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5886 8116).  

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.