Sa oled siin

Arendame perede seiresüsteemi

Arendame perede seiresüsteemi
Arendame perede seiresüsteemi

Sotsiaalkindlustusamet töötab välja seiresüsteemi, et kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused.

Pered, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi, võivad eri eluetappidel vajada tuge. Eelkõige on oluline avatud ja siiras suhtlus spetsialisti ja pere vahel. Et saada aga järjepidev ülevaade sellest, millised on perede tegelikud ootused ja vajadused pärast lapse perre tulekut, tuleb peredelt koguda süsteemset tagasisidet. Sellise süsteemi väljatöötamiseks ja juhise koostamiseks sõlmis sotsiaalkindlustusamet hanke tulemusel lepingu Sihtasutusega Poliitikauuringute keskus PRAXIS.

SA Praxis uurib välisriikide praktikat, viib läbi intervjuud lapsendaja- ja hooldusperedega, kohalike omavalitsuste lastekaitse- või sotsiaaltöötajatega ja peresid toetavate MTÜ-dega üle Eesti ning analüüsib saadud andmeid. Töö tulemusena valmib juhis, mis aitab nii kohalikel omavalitsustel kui ka sotsiaalkindlustusameti spetsialistidel perede vajadusi märgata ja õigeaegselt sobivaid teenuseid pakkuda. Lõppraport peaks valmima sügisel 2020

Rohkem infot saab sotsiaalkindlustusameti asendushooldustalituse spetsialistilt Agnes Kulmarilt (agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5886 8116).  

Veel uudiseid samal teemal

Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas, mõjuvad traumeerivalt.

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele.