Sa oled siin

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid
Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Kahe uue teenuse arendamiseks viis sotsiaalkindlustusamet läbi hanke „Kriisihoolduspere teenus ja kutselise erihoolduspere teenus“.

Kriisihoolduspere teenuse eesmärk on tagada näiteks perekonnast eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või muu ootamatusse olukorda, ajutine perepõhine hooldus ja heaolu, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust osutatakse maksimaalselt 90 kalendripäeva.

Kutselise erihoolduspere eesmärk on tagada lühi- või pikaajaline perepõhine hooldus lapsele, kes vajab spetsiifilistest emotsionaalsetest vajadustest lähtuvalt individuaalset hooldust ja kasvatamist.

Hanke pakkumise teinud organisatsioonide ülesanne oli leida pered, kes soovivad teenuseid osutada, ning pakkuda neile lapse eest hoolitsemisel nõustamist ja tuge. Neil tuli leida ka teenuseid kasutada soovivad kohalikud omavalitsused.

Hankes osales üks pakkuja – SOS Lasteküla Eesti Ühing, kellega sotsiaalkindlustusamet sõlmis hankelepingu 28. mail. Pilootprojektis osaleb kaheksa peret Eesti eri piirkondadest ning kaheksa kohalikku omavalitsust.

Hetkel valmistatakse ette teenuse osutamist ning hinnatakse ja koolitatakse peresid. Ettevalmistatud peredesse hakatakse lapsi paigutama suve teisel poolel. Pered saavad projekti raames kohalikult omavalitsuselt ja SOS Lasteküla Eesti Ühingult tuge ja nõustamist, samuti rahalist toetust.

Projekti raames kogutud info põhjal valmivad teenuse kohta ettepanekud.  Rohkem infot kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või asendushooldusetalituse peaspetsialistilt Agnes Kulmarilt (agnes.kulmar@sotsiaalkindustusamet.ee, 5886 8116).

Veel uudiseid samal teemal

Kaja Rattas, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse juht
01.09.2020

Abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus!

Hiiumaa väikeses perekodus toimunud laste väärkohtlemine, mis kestis aastaid, tõstatas ühiskondlikul tasandil olulisi küsimusi. See tekitas diskussioone ning kõikuma lõi inimeste turvatunde. Juhtum puudutas emotsionaalselt, sest vägivaldsed sündmused, eriti kui need on toime pandud laste suunas, mõjuvad traumeerivalt.

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal. Foto: Unsplash.com
31.08.2020

Jätkame asendushoolduse tugiteenustega ka 2021.–2022. aastal

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele.