Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid
Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Kahe uue teenuse arendamiseks viis sotsiaalkindlustusamet läbi hanke „Kriisihoolduspere teenus ja kutselise erihoolduspere teenus“.

Kriisihoolduspere teenuse eesmärk on tagada näiteks perekonnast eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või muu ootamatusse olukorda, ajutine perepõhine hooldus ja heaolu, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust osutatakse maksimaalselt 90 kalendripäeva.

Kutselise erihoolduspere eesmärk on tagada lühi- või pikaajaline perepõhine hooldus lapsele, kes vajab spetsiifilistest emotsionaalsetest vajadustest lähtuvalt individuaalset hooldust ja kasvatamist.

Hanke pakkumise teinud organisatsioonide ülesanne oli leida pered, kes soovivad teenuseid osutada, ning pakkuda neile lapse eest hoolitsemisel nõustamist ja tuge. Neil tuli leida ka teenuseid kasutada soovivad kohalikud omavalitsused.

Hankes osales üks pakkuja – SOS Lasteküla Eesti Ühing, kellega sotsiaalkindlustusamet sõlmis hankelepingu 28. mail. Pilootprojektis osaleb kaheksa peret Eesti eri piirkondadest ning kaheksa kohalikku omavalitsust.

Hetkel valmistatakse ette teenuse osutamist ning hinnatakse ja koolitatakse peresid. Ettevalmistatud peredesse hakatakse lapsi paigutama suve teisel poolel. Pered saavad projekti raames kohalikult omavalitsuselt ja SOS Lasteküla Eesti Ühingult tuge ja nõustamist, samuti rahalist toetust.

Projekti raames kogutud info põhjal valmivad teenuse kohta ettepanekud.  Rohkem infot kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või asendushooldusetalituse peaspetsialistilt Agnes Kulmarilt (agnes.kulmar@sotsiaalkindustusamet.ee, 5886 8116).

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.