Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid
Arendame kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuseid

Kahe uue teenuse arendamiseks viis sotsiaalkindlustusamet läbi hanke „Kriisihoolduspere teenus ja kutselise erihoolduspere teenus“.

Kriisihoolduspere teenuse eesmärk on tagada näiteks perekonnast eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või muu ootamatusse olukorda, ajutine perepõhine hooldus ja heaolu, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust osutatakse maksimaalselt 90 kalendripäeva.

Kutselise erihoolduspere eesmärk on tagada lühi- või pikaajaline perepõhine hooldus lapsele, kes vajab spetsiifilistest emotsionaalsetest vajadustest lähtuvalt individuaalset hooldust ja kasvatamist.

Hanke pakkumise teinud organisatsioonide ülesanne oli leida pered, kes soovivad teenuseid osutada, ning pakkuda neile lapse eest hoolitsemisel nõustamist ja tuge. Neil tuli leida ka teenuseid kasutada soovivad kohalikud omavalitsused.

Hankes osales üks pakkuja – SOS Lasteküla Eesti Ühing, kellega sotsiaalkindlustusamet sõlmis hankelepingu 28. mail. Pilootprojektis osaleb kaheksa peret Eesti eri piirkondadest ning kaheksa kohalikku omavalitsust.

Hetkel valmistatakse ette teenuse osutamist ning hinnatakse ja koolitatakse peresid. Ettevalmistatud peredesse hakatakse lapsi paigutama suve teisel poolel. Pered saavad projekti raames kohalikult omavalitsuselt ja SOS Lasteküla Eesti Ühingult tuge ja nõustamist, samuti rahalist toetust.

Projekti raames kogutud info põhjal valmivad teenuse kohta ettepanekud.  Rohkem infot kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere teenuste kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või asendushooldusetalituse peaspetsialistilt Agnes Kulmarilt (agnes.kulmar@sotsiaalkindustusamet.ee, 5886 8116).

Veel uudiseid samal teemal

Elise Nikonov ja Norman Ojasoo
04.08.2022

Tule 27. augustil Pere ja Kodu vanemluse konverentsile! Juttu tuleb ka kasuvanemlusest

Laupäeval, 27. augustil toimub esimest korda Pere ja Kodu vanemluse konverents, kus saavad sõna lapsevanemad ja armastatud spetsialistid, et jagada oma teadmisi ja kogemuslugusid.

Perekond metsas
03.06.2022

Hooldusperede registris on ootel 32 sobivaks hinnatud peret

Eestis kasvab praegu ligi 800 last asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.