Sa oled siin

Algavad täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega sihtgruppidega

koolitused tegevusjuhendajatele
koolitused tegevusjuhendajatele

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 30.07.2020 välja hanke „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“. Hanke dokumentidega saab tutvuda siin.

Sotsiaalkindlustusamet soovib tõsta erihoolekandeteenuste kvaliteeti ja pakkuda tegevusjuhendajatele koolitusi järgmistel teemadel ja mahus:

  1. Raskesti mõistetava käitumise juhendamine - 48 tundi 
  2. Toimetulek agressiivse käitumisega - 24 tundi
  3. Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega“ - 52 tundi

Koolituste sihtgrupp on kõik Eestis töötavad tegevusjuhendajad, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega ning kes vastavad sotsiaalhoolekande seaduses tegevusjuhendajatele esitatud nõuetele

Kokku on võimalus koolitustel osaleda 1330 tegevusjuhendajal (koolitus 1 – 140 koolitujat; koolitus 2 –630 koolitujat; koolitus 3 – 560 koolitujat).

Koolitused toimuvad 2020. aasta septembrist kuni 2021. aasta detsembrini erinevates kohtades üle Eesti. Täpsema info edastame ja registreerimise avame peale hankelepingute sõlmimist, eeldatavalt septembri alguses.

Tegevusjuhendajate koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ kaudu.