Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Algas registreerumine kogemusnõustajate baaskoolitusele

mehed ajavad juttu
Algas registreerumine kogemusnõustajate baaskoolitusele

Kogemusnõustaja tööst huvitatud inimesed on oodatud osalema Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavale kogemusnõustajate baaskoolitusele. Koolitusele oodatakse eelkõige kandideerima füüsilise puude või haigusega, diabeediga või alkoholi- ja narkosõltuvusest vabanenud inimesi. Koolitusele kandideerimisel on eeliseks elu- (ja töö)koht väljaspool Tallinna või Tartut.

Nõuded koolitusel osalejale:

 • soovitavalt omandatud kesk- või kutseharidus;
 • soovitavalt läbinud nõustamise, puudega inimeste taastumise, eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemalisi täienduskoolitusi;
 • isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada;
 • piisav taastumistase;
 • positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes;
 • psühhosotsiaalne küpsus;
 • valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada;
 • valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimiseks kasutada;
 • valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega;
 • valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös;
 • valmidus pakkuda teenust rehabilitatsioonimeeskonna liikmena.

 

Koolitusel osalemiseks tuleb koolitajale esitada:

 • elulookirjeldus;
 • vajadusel haridust ja koolituste läbimist tõendavad tunnistus(ed) ja/või koolitustõend(id);
 • motivatsioonikiri;
 • võimalusel ka soovituskiri.

Koolituse edukalt läbinud inimestele väljastatakse tunnistus. Eeldus on, et kogemusnõustajateks koolitatud liituvad mõne rehabilitatsioonimeeskonnaga ja on valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Koolituse läbiviija on Loov Ruum Koolitused OÜ.

Koolitusel osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm, mille leiab koolitaja kodulehelt: http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm. Registreerimisvorm tuleb esitada hiljemalt 10. septembriks.

Lisainfo: Elin-Külliki Kruusmaa, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse arendusspetsialist, tel 5855 7544, Elin-kylliki.kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee.