Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Adeli endistele klientidele väljastatakse uus suunamisotsus

Adeli Eesti OÜ lõpetab alates 12. septembrist Sotsiaalkindlustusametiga sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu.

Seoses sellega saadab Sotsiaalkindlustusamet kõikidele neile, kellel jääb Adelis teenuste saamine pooleli, uue suunamisotsuse. Suunamisotsusele lisame ka asutuste nimekirja, kelle vahel saab inimene valida kui soovib teenuseid jätkata. Nimekirjas toome välja eraldi need asutused, kes on andnud ametile teada, et neil on võimekus võtta kohe teenusele uusi inimesi. Uus suunamisotsus kehtib eelmise suunamisotsuse kehtivusaja lõpuni.

Suunamisotsus saadetakse kliendile nii nagu edastati eelmine suunamisotsus, kas posti või e-maili teel.

Küsimuste korral: rehabilitatsiooni talituse peaspetsialist Imbi Pärnsalu, 6408123, imbi.parnsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee.