Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

2020. aastal sündis rekord: hoolduspereks saada soovijatelt tuli 72 uut avaldust

Nadežda Leosk
Nadežda Leosk

Kuigi hooldusperedesse paigutatud laste arv muutub viimasel ajal vähehaaval suuremaks, on asutusepõhisel hooldusel jätkuvalt ligi 800 last. Sotsiaalkindlustusameti nõunik Nadežda Leosk teeb kokkuvõtte asendushoolduse teavituse edusammudest aastal 2020 ning heidab valgust tuleva aasta plaanidele.

Alates 2020. aastast koordineerib asendushoolduse teavitust sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse talitus ning teavituse tiimi kuuluvad Nadežda Leosk, Silja Oja ja Brigitta Davidjants. Teavitustegevuse põhieesmärgiks on uute hooldusperede leidmine, inimeste teadlikkuse tõstmine ja asendushoolduse normaliseerimine ühiskonnas. On oluline märkida, et tegevusi viime ellu koostöös kolleegidega teistest osakondadest, perede ja noortega, kohalike omavalitsuste ja teiste valdkonnas tegutsevate partneritega. Koostöö on selles tegevuses äärmiselt tähtis, sest ühiselt muudame olulist teemat nähtavamaks ning jõuame sellega igasse Eesti otsa.

Tulemused 2020

Teavitustegevuste tulemuslikkuse mõõdikuks oleme võtnud sotsiaalkindlustusameti poole pöördunud hoolduspere vanemateks saada soovinud inimeste arvu. 2020. aastal tuli hoolduspereks saada soovijatelt 72 uut avaldust. Võrdluseks: 2019. aastal laekus 51 sooviavaldust.

Nende 72 juurde avalduse seas oli 64 inimestelt, kes on valmis saama ühele või mitmele lapsele hoolduspere vanemateks. 8 avaldust esitasid inimesed, kes on valmis olema lapsele hoolduspereks vaid ajutiselt, olukorras, kus sellele järgneb lapsendamine. Lapsendamise sooviga pöördus 2020. aastal 45 inimest/perekonda (2019. aastal oli sooviavaldusi 39).

Silma paistab, et kõige rohkem oli möödunud aastal hoolduspereks saada soovijaid Harjumaal. Mitmes maakonnas oli sooviavaldusi 1 kuni 8, aga mõnest maakonnast ei tulnud ühtegi sooviavaldust. Ühelt poolt võib see näidata teatud piirkondades elavate inimeste suuremat teadlikkust või paremat info kättesaadavust. Samas võib see olla seotud suuremates keskustes ja eelkõige Tallinnas lastega peredele suunatud toetavate teenuste parema kättesaadavusega. Meie jaoks aga kinnitavad tulemused, et äärmisel oluline on teavitustegevustega igasse Eesti otsa jõudmine.

Maakonnapõhine sooviavalduste jaotus on leitav allolevast tabelist:

sooviavaldused maakonniti

On väga hea meel tõdeda, et hoolduspereks saada soovivate inimeste arv kasvab ning loodame, et see suundumus jätkub. Ühtlasi loodame, et iga aastaga kasvab ka hooldusperedesse paigutatud laste arv. Kuigi peredesse paigutatud laste arv muutub aasta-aastalt suuremaks, on asutusepõhisel hooldusel jätkuvalt ligi 800 last. 2021. aasta ootuseks on hoolduspereks saada soovijate arvu kasv vähemalt 20%.

Meie tegevused

Perede lood ja valdkonna spetsialistide sõnumid

Mitmed hoolduspered on jaganud meiega oma kogemusi ning neist on sündinud liigutavad lood. Oleme kajastanud neid lugusid erinevates üle-eestilistes meediakanalites ning koostöös kohalike omavalitsustega ka kohalikes ajalehtedes, kodulehtedel ja sotsiaalmeedias.

Lisaks oleme kajastanud ka muid asendushoolduse valdkonda puudutavaid teemasid, näiteks oleme teinud juttu asendushoolduse erinevatest vormidest ja olukorrast Eestis,  lapse identiteedi hoidmise ja toetamise olulisusest, traumateadlikkusest, perede seas levinud müütidest, laste ja noorte vajadustest ning laste ja kogu pere toetamisest, nt haridusasutuses. Teemade kajastamisel on kaasa aidanud nii kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad kui ka teised valdkonnas tegutsevad spetsialistid. Kõik lood on kättesaadavad veebilehel tarkvanem.ee nii eesti keeles kui ka vene keeles.

Jätkame kirjalike lugudega ka sellel aastal. Lisaks eelnevale soovime enam anda sõna ka asendushoolduselt lahkunud ja iseseisvat elu alustanud noortele, kelle kuulamine annab meile rohkem teadmisi ja paremat arusaamist sellest, mida asendushooldusel kasvavad lapsed tegelikult vajavad.

Taskuhääling

Lisaks artiklitele, mis on lugejate seas väga populaarseteks osutunud, oleme alustanud ka taskuhäälinguga. Eelmisel aastal tegime kolm intervjuud valdkonna spetsialistidega ning tänaseks on tehtud ka intervjuud hooldusperedega. Vestlused on kättesaadavad tarkvanem.ee veebis eesti keeles ja vene keeles. Teeb rõõmu, et neid audiolugusid aktiivselt kuulatakse. Kindlasti jätkame taskuhäälinguga ka tänavu ning jagame neid salvestusi tarkvanem.ee veebilehel ja sotsiaalmeedias.

Uudiskiri

Alustasime asendushoolduse teemalise uudiskirja väljasaatmisega ning jätkame sellega ka edaspidi. Vähemalt kord kvartalis rohkem kui 400 valdkonna spetsialisti e-postkasti jõudva uudiskirja eesmärk on jagada asendushoolduse teemalist infot ja artikleid. Jagage julgelt meiega oma mõtteid ja ideid, mida võiksime uudiskirjas kajastada. Rõõmuga jagame infot valdkondlike tegevuste, koolituste ja plaanide kohta. Nii oleme kõik ühises infoväljas ning täidame võimalikud infolüngad.

Vestlusringid kogukondades

Eelmise aasta üheks huvitavamaks kogemuseks oli meie jaoks hoolduspere-teemaliste vestlusringide korraldamine, minnes kogukondadesse, et arutada hoolduspereks saamise ja olemisega seonduvat. Kuigi me ei saanud selliseid üritusi koroonapandeemia tõttu palju teha, oli saadud kogemus väga positiivne. Soovime jätkata nendega ka edaspidi ja loodame, et see saab võimalikuks juba varsti.

Kõige paremini töötavad vestlusringid meie kogemusele toetudes siis, kui teeme neid koostöös ja kaasame olulisi osapooli – hoolduspered ise, asendushooldusel kasvanud noored, kohalike omavalitsuste ja sotsiaalkindlustusameti spetsialistid ning tugiorganisatsioonide esindajad. On hea korraldada selliseid kohtumisi väiksemas ringis, jagades ja kuulates erinevate osapoolte kogemusi ning küsides ja arutledes sel olulisel teemal.

Soovitame nii kohalike omavalitsuste kui ka peredele toetavaid teenuseid osutavate organisatsioonide esindajatel mõelda ja kaaluda, kuidas selliseid vestlusringe kohalikul tasandil edaspidi rohkem läbi viia ning loodame, et saame teha seda üheskoos!

Eesootavad väljakutsed

Üleriigiline teavituskampaania

Suureks ja oluliseks väljakutseks on selle aasta kevadesse planeeritud üleriigiline teavituskampaania, mis keskendub asendushooldust vajavate laste ja hooldusperede teemale.

Soovime kampaaniaga avada peret ootava lapse vaatenurka – põhifookuses on lapse ootus, tema ettekujutus perekonnast. Me ei näita kurba ega haletsusväärset situatsiooni, vaid tekitame tugeva positiivse emotsiooni, mis seostub hoolduspere teemaga. Kampaania alguseks oli algselt planeeritud 2021. aasta märtsi lõpp, kuid tõsise koroonaviiruse leviku ja riigis kehtestatud piirangute tõttu otsustasime kampaania edasi lükata. Praeguse plaani järgi algab kampaania selle aasta mai keskpaigas ja kestab ca kaks kuud.

Koostöös loovagentuuriga Havas Creative sündiva kampaania tegevused on suunatud asendushoolduse teema avamiseks, normaliseerimiseks ja uute potentsiaalsete hooldusperede leidmiseks. Kampaania tegevuste raames on planeeritud: sõnumite levitamine ja info jagamine eri kanalite kaudu, sh välimeedia, TV ja raadio, massimeedia ja sotsiaalmeedia; ühiskonnas diskussiooni korraldamine ning veebi- ja trükimaterjalide uuendamine.

Rõõmuga jagame kõik kampaanias loodavad materjalid ka kohalike omavalitsute ja teiste valdkonna partneritega ning palume kasutada neid teema kajastamiseks, asendushooldusel kasvavate laste ja neid kasvatavate perede tunnustamiseks, kogukonnaliikmete kõnetamiseks ning seekaudu ka uute perede leidmiseks.

2021. teises pooles koondame kokku selleks ajaks loodud ja uuendatud infomaterjalid ning teeme põhjalikumad kokkuvõtted, mida jagame koos meie ettepanekute ja suunistega kohalike omavalitsuste ja teiste valdkonna partneritega edasiseks aruteluks, edasiste teavitustegevuste ellu viimiseks ning osapoolte rollide selgemaks jaotuseks.

Üleskutse

Valdkonna inimesed, lööge aktiivselt asendushoolduse teavituses kaasa!

Pöördume palvega kohalike omavalitsuste ja teiste valdkonna partnerite poole – võtke tarkvanem.ee lehel ilmunud lugusid, sh audiovestlusi kui head võimalust pöörduda kogukonnaliikmete poole, jagage neid oma veebilehel, sotsiaalmeedias, kohalikus lehes või muudes kanalites ning lisage juurde omapoolsed sõnumid inimeste informeerimiseks ja puudutamiseks.

Üheskoos jõuame selle olulise teemaga igasse Eesti nurka ning see aitab meil leida lastele rohkem ja rohkem peresid!

Käesoleval aastal plaanime võtta ühendust kohalike omavalitsusega ka personaalselt, et üheskoos mõelda ja arutada, kuidas saame muuta hooldusperede teemat ühiskonna jaoks nähtavamaks. Oleme alati avatud kõikidele ettepanekutele – pöörduge julgelt!

Kõik asendushoolduse teavitust puudutavad küsimused ja ettepanekud on oodatud:

 

Nadežda Leosk
Asendushoolduse talituse nõunik

Lastekaitse osakond, Sotsiaalkindlustusamet
nadezda.leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 5190 3179

  

Rohkem infot asendushoolduse kohta, sh teemakohane kirjandus ja artiklid on leitavad veebilehelt tarkvanem.ee/kasupere.

 

Teavitustegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ vahenditest.

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

väike laps kallistab naist
25.04.2022

Lapsendaja vanemahüvitis – uus vanemahüvitise liik, mida võivad taotleda ka hoolduspered

Tänavu 1. aprillil jõustusid mitmed olulised muudatused vanemahüvitiste ja -puhkuste osas. Muudatuste eesmärk on pakkuda peredele laste kasvatamiseks senisest veelgi rohkem tuge ja paindlikkust.

Aasta Tegu - Nadežda Leosk
13.04.2022

Kuldne Kartul 2021 galal tunnustati asendushoolduse valdkonna parimaid

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) andis kaheksandat korda välja Kuldseid Kartuleid. Sündmuse eesmärgiks on tunnustada asendushoolduse valdkonna parimaid. Aasta teoks tunnistati kampaania „Laps on pereootel“, mille eest pälvis Kuldse Kartuli Nadežda Leosk Sotsiaalkindlustusametist.