Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

1. augustist muutuvad rehabilitatsiooniteenuste hinnad

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna juhi Raivo Piiritalo sõnul on muudatuse põhjuseks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kulukomponentide korrastamine, et tagada teenuste rahastamise ühtsed alused ja parandada teenuste kättesaadavust.

„Näiteks korraldatakse ümber juhendamise ja võrgustikutöö ning tulemuste hindamise teenused, mis hakkavad edaspidi sisalduma teistes sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustes. Kuna tegemist on sisuteenusega, mida osutavad needsamad erialaspetsialistid, siis muudab see teenuste korralduse selgemaks ja läbipaistvamaks,“ ütles Piiritalo.

Enim muutub rehabilitatsiooniplaani koostamise tunnihind (varasemalt 15,15 eurolt 52,82 euroni), kuid seda teenuse ümberkujundamise tõttu. Nimelt sisaldab uus tunnihind erinevalt praegusest juba nõutava kolme spetsialisti tasu. Praegu sisaldab teenuse tunnihind vaid ühe spetsialisti tööd, kuigi plaani koostamisel peab osalema vähemalt kolm spetsialisti. Spetsialisti teenuse hinnad muutuvad sõltuvalt teenusest 0,39 kuni 10,97 euro ulatuses.

Uute hindadega saab tutvuda siit: teenuste uued hinnad (177.78 KB, PDF)

Piiritalo lisas, et teenuse kättesaadavust aitab parandada ka pidevalt kasvav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eelarve. „Näiteks kahel viimasel aastal kasutati sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid 10 miljoni euro eest. Selleks aastaks on planeeritud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eelarveks kokku 11,4 miljonit eurot.“

Lisaks muudetakse määrusega rehabilitatsiooniprogrammide hindamise kriteeriumeid muutes nende sõnastuse täpsemaks ja konkreetsemaks. „Nii saab varasemast paremini hinnata ja otsustada, kas programm vastab nõuetele ning sobib kinnitamiseks või mitte,“ ütles Piiritalo.

Samuti annavad uued kriteeriumid võimaluse kinnitada eelkõige neid programme, mis vastavad täpsemalt riiklikele arengusuundadele – eelistatud on programmid, mida muu hulgas pakutakse inimese igapäevases keskkonnas, näiteks kodus.

Alates 1. augustist suurendatakse ka kõikide erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust vähemalt 8 protsenti,  mille arvelt on teenuseosutajatel võimalik eelkõige tõsta teenust vahetult osutavate isikute töötasu. Hinnamuudatuse eesmärgiks on tagada teenuseosutajate võimekus pakkuda kvaliteetset ning jätkusuutlikku teenust ning leida ja ka hoida kvalifitseeritud personali erivajadustega inimestega töötamiseks.