Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Uudised

peretoetusi maksti 532 miljonit eurot
22.01.2019

Pensione ja peretoetusi maksti eelmisel aastal üle 2,3 miljardi euro

Sotsiaalkindlustusamet maksis eelmisel aastal 359 000 pensionärile kokku ligi 1,8 miljardit eurot pensionit ja 160 000 perele 532 miljonit eurot peretoetusi. Koos teiste toetustega maksti kokku 529 000 inimesele hüvitisteks üle 2,3 miljardi euro. Võrreldes 2017. aastaga on hüvitisteks...
lähisuhtevägivald väljakutse
16.01.2019

Pärnus lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel kasutatud praktikad jõuavad ka Tallinnasse

Sotsiaalkindlustusameti ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel võetakse veebruarist Tallinnas ja Harjumaal lähisuhtevägivallas kannatanute paremaks kaitseks kasutusele samad koostööpraktikad ja tegevused, mida katsetati eelmisel aastal Pärnus. Politsei- ja Piirivalveameti...
Plakat ohvriabi kriisitelefon 116 001.
14.01.2019

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006: abi saab tasuta ja kolmes keeles

Aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud...
märkmik planeerimise skeemiga
11.01.2019

Valminud on turvakoduteenuse kvaliteedijuhis

Turvakoduteenuse kvaliteedijuhis on abiks kvaliteetse teenuse osutamisel lastele ja täiskasvanud abivajajatele.   Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg 2 kohaselt peavad sotsiaalteenuse osutajad tagama teenust osutades kvaliteetse teenuse ja lähtuma üldtunnustatud üheksast kvaliteedipõhimõttest...
pangaautomaat
11.01.2019

Täna makstakse tuumakatastroofi likvideerijate ja represseeritute toetust

Sotsiaalkindlustusamet maksab täna toetust 468 inimesele, kes aitasid likvideerida Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgi. Täna makstakse ka represseeritud inimeste toetust 9513-le inimesele. Mõlema toetuse suurus on 230 eurot ja amet maksab neid kord aastas jaanuaris. „Sünnijärgsetele...
roosad tabletid
09.01.2019

Muutsime kahjuhüvitise saajatele täiendava ravimihüvitise saamise mugavamaks

2019. aasta jaanuarist maksab sotsiaalkindlustusamet kahjuhüvitise saajatele täiendavat ravimihüvitist igakuiselt kindla summana. Kuludokumente, mis üldjuhul on apteegi arved, enam esitama ei pea. Täiendava ravimihüvitise piirmäär kahjuhüvitise saajale on 8,50 eurot kuus ehk 102 eurot aastas. „...
vanaema loeb luubiga
07.01.2019

Lastele ja eakatele muutus puude taotlemine mugavamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele uue taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam ja mugavam täita. Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Ülle Leesmaa ...
täiskasvanu käsi hoiab lapse kätt
04.01.2019

Valminud on lapsehoiuteenuse, varjupaigateenuse ja eluruumi tagamise teenuse kvaliteedijuhised

Koostöös teenuseosutajate ja valdkonna spetsialistidega on sisustatud järjekorras kolm järgmist teenusepõhist kvaliteedijuhist – lapsehoiuteenus, varjupaigateenus ja eluruumi tagamise teenus. Sotsiaalhoolekande seadus § 3 lg 2 kohaselt peavad sotsiaalteenuse osutajad tagama teenust osutades...
sinised ratasoolid seisavad reas
03.01.2019

Ekspertarst: puuet ei saa taotleda pelgalt lisaraha pärast

Mis on puue, kellel on õigus puuet taotleda, kas iga ravimatu haigus tähendab automaatselt puuet? Neil teemadel on viimasel ajal palju juttu olnud ning teema tekitab segadust isegi arstide seas, kirjutab sotsiaalkindlustusameti ekspertarst Aune Tamm.  Ekspertarstina näen oma töös, kui palju...
tüdruku nägu hämaras jõulutulede taga
21.12.2018

Perevägivald Eestis: politsei saab 40 kõnet päevas, kolmandikul juhtudel on pealtnägijaks või ohvriks laps

Pühade ajal suureneb sageli vägivald koduseinte vahel, paljude juhtumite puhul on samas eluruumis ja näevad vägivalda pealt ka lapsed. Seetõttu kutsuvad sotsiaalministeerium, siseministeerium, politsei- ja piirivalveamet, sotsiaalkindlustusamet ning prokuratuur inimesi üles vägivalda märkama ja...

Lehed