Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ohvriabiteenus: psühholoogilise abi kulude hüvitamine, ohvriabi hüvitis

Liik: 
Teenus

Teenuse/programmi kirjeldus: Ohvril ja tema pereliikmetel võimalus pöörduda psühholoogilisele nõustamisele. Psühholoogilise abi hüvitise saamiseks on vaja kohtuda ohvriabitöötajaga, kes vormistab taotluse. Vajalik on ka politsei tõendit, mis kinnitab, et on algatatud menetlust ja ollakse kannatanu või tema seaduslik esindaja. Politsei tõendi saamisel aitab ohvriabitöötaja. Kui ollakse langenud raske kuriteo ohvriks, siis maksab riik ohvriabi hüvitist. Kui kannatanu on raske kuriteo tagajärjel hukkunud, siis makstakse ohvriabi hüvitist tema ülalpeetavatele. Kuriteoohvri matusekuludest hüvitatakse kindlaks määratud summa sellele, kes on need kulutused tegelikult teinud.

Sihtrühm: Isikutele kes on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud ja nende perekonnaliikmetele

Kontakt/veebileht: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajad

Koordinaator: 
Sotsiaalkindlustusamet
Piirkond: 
Üle-eestiline
Rahastus: 
Riigi rahastus