Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuse osutajad

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmed järjekordade kohta sihtgruppide lõikes:

Puudega lapsed: andmed järjekorra kohta on leitavad lg3-02.2019.xlsx (20.98 KB, XLSX)

Puudega või piiratud töövõimega 16-aastased ja vanemad isikud: andmed järjekorra kohta on leitavad lg1-02.2019.xlsx (18.93 KB, XLSX)

Psüühikahäirega tööealised: andmed järjekorra kohta on leitavad lg5-02.2019.xlsx (18.51 KB, XLSX)

Lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse §28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus: andmed järjekorra kohta on leitavad lg2-02.2019.xlsx (14.11 KB, XLSX)

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed on leitavad majandustegevuse registrist. Majandustegevuse registri avalehel tuleb valida ettevõtja otsing, seejärel sisestada etteantud otsingulahtritesse vajalikud parameetrid (tegevusala: rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ettevõtja nimi, registrikood vms).

Kontaktandmed rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimiseks asuvad tegevuskoha andmete juures. Majandustegevuse register on leitav https://mtr.mkm.ee/

Juhtumikorraldajate andmed leiate http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/juhtumikorraldajate-kontaktandmed