Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

varasemad koolitused

Toimunud täienduskoolitused

Kogemusnõustajate koolitamine. 2016. aastal koolitati 91 kogemusnõustajat. Koolitused viisid hangete kaudu läbi mitmed erinevad partnerid. Koolituste hangete korraldamise eest vastutas Leelo Ainsoo. Küsige täiendavat infot läbiviidud koolituste ja koolitatute kohta.
 
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus toimus kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus kolmel korral, ajavahemikus 08.09.2016 kuni 03.02.2017, 30.08.2017 kuni 05.02.2018 ja 21.08.2018 kuni 14.12.2018. Osalemas oli rehabilitatsioonimeeskondadest üks liige. Koolituse maht 156 akadeemilist tundi, millest 88 on auditoorne töö ja 68 iseseisev töö. Koolituse aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 67 alusel kinnitatud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse õppekava (292.94 KB, PDF). Sisulise poole eest vastutasid Karin Hanga ja Ewe Alliksoo, korralduslike teemade eest Lianne Teder ja Ander Eigo
 
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamise täiendkoolitus viidi läbi ühes grupis Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides ajavahemikus 24.08.2016 kuni 28.11.2016. Osalesid 3- kuni 4-liikmelised rehabilitatsioonimeeskonnad, kes valiti välja esitatud visioonide alusel. Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd ja 39 iseseisvat tööd. Koolituse aluseks on kinnitatud täiendkoolituse "Rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine" (27.59 KB, DOCX)õppekava. Koolitajateks ja korraldajateks olid Leelo Ainsoo ning Ewe Alliksoo.
Toetatud töölerakendamise koolitus toimus kolmes õppegrupis - Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ajavahemikul 15.09.2016 kuni 29.11.2016. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, millest 40  auditoorne töö ja 64 iseseisev töö. Koolituse aluseks on toetatud töölerakendamise koolituse õppekava (211.25 KB, PDF). Koolituse korraldamise eest vastutas Ulvi Mölder.
 
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele (57.53 KB, DOCX) toimus märtsis 2016.a. ja 18-19.06.2018 Astangu KRK´s.
 
Täienduskoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele. SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks (kinnitatud käskkirjaga 29.04.16 1-3/70), avaneb SIIT (70.08 KB, DOCX)
 
Motiveeriva intervjueerimise koolitus mahus 26 tundi ehk 1 EAP, millest auditoorset tööd 21 tundi viidi läbi kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus ajavahemikus 11.12.2018 kuni 16.01.2019. Koolituse viis läbi Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut ja lõpetas 37 spetsialisti.
 

CARe metoodika rakendaja koolituse eesmärk täiendada rehabilitatsioonivaldkonna praktikute teadmisi ja oskusi, et parandada psühhosotsiaalselt haavatavate inimeste elukvaliteeti ning toetada nende taastumist, kogumahus 80 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset õpet ja 32 tundi iseseisvat tööd. Koolituse viis läbi Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing.

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 5919 5857 
[email protected]

 

Täienduskoolituse õppekavade koolitajad

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 2 ja lg 4 kohaselt avalikustame siin lehel täienduskoolituskursustega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega selliste õppekavade kohta, mis ei ole lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud inimeste koolitamiseks.

Ees- ja perekonnanimi

Koolitaja profiil

Seotud õppekavad
Berit Rohtjärv Kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)
Ewe Alliksoo Magistrikraadiga kehakultuuri valdkonnas ning rakenduskõrgharidusega sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse õppekaval. Rehabilitatsioonivajaduse hindamise lühikoolitus. (70.08 KB, DOCX)
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni koolitus (uutele meeskondadele). (212.21 KB, PDF)
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus. (296.11 KB, PDF)
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (216.97 KB, PDF).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (290.49 KB, PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (297.37 KB, PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimise lühikoolitus. (199.33 KB, PDF)
Janeli Sinisalu Rakenduskõrgharidusega füsioteraapia erialal, töökogemusega
Sotsiaalkindlustusameti juhtivspetsialistina.

Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni koolitus (uutele meeskondadele). (212.21 KB, PDF)

Jevgeni Bugakin

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal. Tööalase rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise korralduse kogemusega.

Kateriin Sinka

Magistrikraad avaliku halduse erialal, töökogemus
Sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)

Katrin Tsuiman

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)

Kersti Kask

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal, töökogemusega
sotsiaalpedagoogi ja järelevalve spetsialistina.
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele (212.21 KB, PDF)

Rita Tubarik

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)

Simone Epro

Magistrikraadiga sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
Töökogemusega rehabilitatsiooni ja erihoolekande valdkonnas.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)

Tiina Tammik

TÜ arstiteaduskond pediaatrina ning taastusravi ja füsiaatria residentuur taastusarstina. Läbi viinud taastusravi- ja
rehabilitatsioonialaseid koolitusi. Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)

Triin Teresa Veensalu

Rakendusliku kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi ja abivahendite alase töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (290.49 KB, PDF)


Ulvi Mölder

Rakendusliku kõrgharidusega sotsiaaltöö erialal. Töökogemus
erivajadustega inimeste tööle abistamisel. Toetatud töölerakendamise koolitaja väljaõpe.
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus (296.11 KB, PDF).
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (216.97 KB, PDF).
Toetatud töölerakendamine. (211.25 KB, PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (297.37 KB, PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (290.49 KB, PDF)