Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

 

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

  • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus Sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
  • Avaldus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
    •   Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.

Ristikhein hõljumas peopesa kohal

 

 

Millist teenust kliendile vaja on?

Teenuste konsultant määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele. Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada. Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et teenuste konsultandi ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus - klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Teenuste konsultantide kontaktid leiad siit (23.7 KB, XLSX)

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad lingilt peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (26.15 KB, XLSX).

 

Abimaterjalid

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

 

Teenuse osutamise hinnad ja limiidid

Dokumentide täitmine

 

Teenuse osutamine

 

Täienduskoolitused

Pakume täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad ja ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Koolituste planeerimiseks viidi aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüs. Mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitused on osalejatele tasuta.

 

2020. aastal toimuvad täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgrupp Toimumise aeg, kestus ja koht Kontaktisik Registreerimine
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 18 - 19.08.2020 Ander Eigo Registreerimine on lõppenud
CARe metoodika rakendaja koolitus Tallinn 8.08-26.11.2020
Tartu 30.09-17.12.2020
Ander Eigo Registreerimine on lõppenud
Toetatud töölerakendamise koolitus (64 tundi) jaan- aprill 2020 Tallinn, Tartu,  Viljandi, Kuressaare Ander Eigo Koolitus on lõppenud
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 20-1  jätkub 08 - 09.06 III mooduliga Ander Eigo Koolitus on alanud

 

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 5919 5857 
ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitusi vaata siit.

Täienduskoolituse õppekavade koolitajaid vaata siit

 

Head koostööpartnerid

Palume kõikidel rehabilitatsiooniteenuse osutajatel üle vaadata oma tegevusload ning vajadusel majandustegevuse registris (MTR) muuta, parandada, täpsustada seal olevaid andmeid. Erilist tähelepanu palume pöörata rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimise andmetele. Teatavasti peab hiljemalt 01.01.2020 vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna liikmetest olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse (alus: SHS § 68 lg 6; § 160 lg 15). Lisage rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimist tõendavad andmed MTRi vastava meeskonnaliikme täiendava haridusena (nupp – „lisa haridus“), kuna olemasoleval vormil ei ole eraldi välju koolituste märkimiseks. 

Meieni on jõudnud mure, et  Sotsiaalkindlustusametit õppeasutusena ei ole koolitusettevõtete nimekirjas. Veateade on järgmine:

 

Tunnistuse registreerimisel võib koolitaja välja tühjaks jätta (kuigi väli läheb punaseks) ja sellest üle minna. Ülejäänud andmed saate sisestada, laadida üles tunnistuse ja kinnitada muudatuse. Tunnistuse üleslaadimisel näeme koolitajat ja koolituse mahtu. Küsimuste korral palun pöörduge Ülle Tiitsi poole ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee