Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

  • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus Sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
  • Avaldus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
    •   Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.
 

Teenuste koordinaatorite kontaktid

Teenuste alustamisega seotud teemadega pöörduge palun teenuste koordinaatorite poole.

Teenuste koordinaator Kontaktandmed Tööpiirkond
Kaidi Ehamäe Rüütli 25, Paide 72713
Tel. 5190 3969
kaidi.ehamae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Raplamaal, Viljandimaal, Läänemaal, Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal
Maili Annikov Rüütli 25, Paide 72713
Tel.  518 0924
maili.annikov@sotsiaalkindlustusamet.ee
Angelika Armolik Põllu 1A, Tartu 50303
Tel. 5887 1240
angelika.armolik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tartumaal, Põlvamaal,Võrumaal ja Valgamaal
Kristi Keskpalu Põllu 1A, Tartu 50303
Tel. 5302 3418
kristi.keskpalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Angelina Kaiva Keskväljaku 1, Jõhvi 41531
Tel. 5690 5982
angelina.kaiva@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Järvamaal
Helbe Karukäpp Ristiku 3, Jõgeva 48303
Tel. 5346 9596
helbe.karukapp@sotsiaalkindlustusamet.ee

Urve Luhamets

Juhtivspetsialist

Ristiku 3, Jõgeva 48303

 Telefon: 5393 4316
urve.luhamets@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Millist teenust kliendile vaja on?

  • Teenuste konsultant määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele.
  • Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada.
  • Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et teenuste konsultandi ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus - klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad lingilt peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (14.87 KB, XLSX).

 

Abimaterjalid

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

 

Teenuse osutamine

 

Teenuse korraldamine esmasesse psühhoosi haigestunutele

ESF info ja dokumentide vormid

Infopäevade ettekanded

Rehabilitatsiooni teenuseosutajate infopäev 16.10.2020

 

Täienduskoolitused

Pakume täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad ja ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Koolituste planeerimiseks viidi aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüs. Mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitused on osalejatele tasuta.

 

2020. aastal toimuvad täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgrupp Toimumise aeg, kestus ja koht Kontaktisik Registreerimine
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 2929-1 Tallinn 18 - 19.08.2020 Ander Eigo Koolitus on lõppenud
CARe metoodika rakendaja koolitus Tallinn 8.08-26.11.2020
Tartu 30.09-17.12.2020
Ander Eigo Koolitus on alanud
Toetatud töölerakendamise koolitus (64 tundi) jaan- aprill 2020 Tallinn, Tartu,  Viljandi, Kuressaare Ander Eigo Koolitus on lõppenud
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 20-1  4.02-15.09.2020 Ander Eigo Koolitus on lõppenud
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 2020-2 Tartu 10-11.11.2020 Ander Eigo Registreerimine on lõppenud

 

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 5919 5857 
ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitusi vaata siit.

Täienduskoolituse õppekavade koolitajaid vaata siit

 

Head koostööpartnerid

Palume kõikidel rehabilitatsiooniteenuse osutajatel üle vaadata oma tegevusload ning vajadusel majandustegevuse registris (MTR) muuta, parandada, täpsustada seal olevaid andmeid. Erilist tähelepanu palume pöörata rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimise andmetele. Teatavasti peab hiljemalt 01.01.2020 vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna liikmetest olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse (alus: SHS § 68 lg 6; § 160 lg 15). Lisage rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimist tõendavad andmed MTRi vastava meeskonnaliikme täiendava haridusena (nupp – „lisa haridus“), kuna olemasoleval vormil ei ole eraldi välju koolituste märkimiseks. 

Meieni on jõudnud mure, et  Sotsiaalkindlustusametit õppeasutusena ei ole koolitusettevõtete nimekirjas. Veateade on järgmine:

 

Tunnistuse registreerimisel võib koolitaja välja tühjaks jätta (kuigi väli läheb punaseks) ja sellest üle minna. Ülejäänud andmed saate sisestada, laadida üles tunnistuse ja kinnitada muudatuse. Tunnistuse üleslaadimisel näeme koolitajat ja koolituse mahtu. Küsimuste korral palun pöörduge Ülle Tiitsi poole ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Riigilõivude kontonumbrid

Riigikassa riigilõivude kontod (rehabilitatsiooni- ja hoolekandeteenuste osutamiseks):

SEB pank IBAN EE89 1010 2200 3479 6011, saaja Rahandusministeerium, viitenumber 2900082414

Swedbank IBAN EE93 2200 2210 2377 8606, saaja Rahandusministeerium, viitenumber 2900082414

Lisainfo