Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

  • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus Sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
  • Avaldus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
    •   Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.
 

Teenuste koordinaatorite kontaktid

Teenuste alustamisega seotud teemadega pöörduge palun teenuste koordinaatorite poole.

Teenuste koordinaator Kontaktandmed Tööpiirkond
Angelika Armolik Tel.  5887 1240
angelika.armolik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Raplamaal, Viljandimaal, Läänemaal, Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal
Marge Truu Telefon: 5884 7173
Marge Truu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Liina Juhanson Tel. 518 0249 
liina.juhanson@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tallinnas ja Harjumaal
Liis Koppel Tel. 5350 0968
Liis.Koppel@sotsiaalkindlustusamet.ee
Cärolyn-Angelika Liblik Tel. 5361 8696
carolyn.liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tartumaal, Põlvamaal,Võrumaal ja Valgamaal
Kristi Keskpalu Tel. 5302 3418
kristi.keskpalu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Angelina Kaiva Tel. 5690 5982
angelina.kaiva@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Jõgevamaal ja Järvamaal
Helbe Karukäpp Tel. 5346 9596
helbe.karukapp@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Millist teenust kliendile vaja on?

  • Teenuste konsultant määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele.
  • Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada.
  • Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et teenuste konsultandi ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus - klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad lingilt peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (XLSX).

 

Abimaterjalid

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

 

Teenuse osutamine

 

Teenuse korraldamine esmasesse psühhoosi haigestunutele

ESF info ja dokumentide vormid

Infopäevade ettekanded

Rehabilitatsiooni teenuseosutajate infopäev 16.10.2020

 

Täienduskoolitused

Sotsiaalkindlustusamet pakkus aastatel 2016-2020 Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel täienduskoolitusi erivajadustega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Alates 2021 seoses Euroopa Sotsiaalfondi vastava meetme rahastusperioodi lõpuga Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitusi ei korralda ega rahasta.

Alates 1.01.2021 korraldab rehabilitatsioonispetsialistide täienduskoolitusi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž https://www.pc.ut.ee/et/taiendusope/koolituskalender-2020-2021

 

Head koostööpartnerid

Palume kõikidel rehabilitatsiooniteenuse osutajatel üle vaadata oma tegevusload ning vajadusel majandustegevuse registris (MTR) muuta, parandada, täpsustada seal olevaid andmeid. Erilist tähelepanu palume pöörata rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimise andmetele. Teatavasti peab hiljemalt 01.01.2020 vähemalt üks rehabilitatsioonimeeskonna liikmetest olema läbinud rehabilitatsioonivaldkonna koolituse (alus: SHS § 68 lg 6; § 160 lg 15). Lisage rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti koolituse läbimist tõendavad andmed MTRi vastava meeskonnaliikme täiendava haridusena (nupp – „lisa haridus“), kuna olemasoleval vormil ei ole eraldi välju koolituste märkimiseks. 

Meieni on jõudnud mure, et  Sotsiaalkindlustusametit õppeasutusena ei ole koolitusettevõtete nimekirjas. Veateade on järgmine:

 

Tunnistuse registreerimisel võib koolitaja välja tühjaks jätta (kuigi väli läheb punaseks) ja sellest üle minna. Ülejäänud andmed saate sisestada, laadida üles tunnistuse ja kinnitada muudatuse. Tunnistuse üleslaadimisel näeme koolitajat ja koolituse mahtu. Küsimuste korral palun pöörduge Ülle Tiitsi poole ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Riigilõivude kontonumbrid

Riigikassa riigilõivude kontod (rehabilitatsiooni- ja hoolekandeteenuste osutamiseks):

SEB pank IBAN EE89 1010 2200 3479 6011, saaja Rahandusministeerium, viitenumber 2900082414

Swedbank IBAN EE93 2200 2210 2377 8606, saaja Rahandusministeerium, viitenumber 2900082414

Lisainfo