Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

 

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

  • Esmalt taotle tegevusluba Majandustegevuse registris (MTR).

Juhised selleks leiate siit

  • Kui tegevusluba on olemas, esita avaldus Sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.

Avalduse blanketi leiate siit

  • Avaldus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.

Ristikhein hõljumas peopesa kohal

 

 

Lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks

Sõlmitud halduslepingud ja halduslepingute lisad rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.

 

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise kirjeldus ehk plaan, milles on kindlaks määratud sihtgrupp, kajastub sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, on kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud rehabiliteerivad teenused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.
Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf#

Programmi kinnitab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi: SKA).
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab SKA juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad SKA, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 15.02.2016 käskkirjaga nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“, vt Komisjoni moodustamine (128.59 KB, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud SKA peadirektori 9.03.2016 käskkirjaga nr 9 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni_töökord (132.1 KB, PDF).

Kinnitatud programmid leiate Kinnitatud programmid.

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

 

Programmide esitamise kord ja vormid

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialane Kompetentsikeskus (edaspidi RAKK), kes ootab asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. RAKK palub nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainformatsioon nõustamise kohta ning kontaktid leiate
http://www.astangu.ee/kompetentsikeskus/rakk/noustamine/.

Samuti on asutused oodatud RAKK täienduskoolitusele „Rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine“, mille eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi tõenduspõhise rehabilitatsiooniprogrammi koostamiseks ja programmi elluviimiseks. Koolitusel osalemise tulemusel valmib meeskonna koostöös rehabilitatsiooniprogramm.

Õppekava kogumaht on 60 tundi (sh 21 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 39 tundi iseseisvat tööd). Koolitus on mõeldud meeskonnakoolitusena – ühest rehabilitatsioonimeeskonnast on koolitusele oodatud 3-4 spetsialisti. Koolitusel osalemiseks peab meeskond eelnevalt esitama oma programmi visiooni.

Järgmine programmi väljatöötamise koolitus on planeeritud perioodil august-september 2016 (planeeritavad koolituse kuupäevad on 24. august, 7. september ja 28. september).

Lisainformatsioon RAKK tegevuste kohta vt http://www.astangu.ee/kompetentsikeskus/rakk/.

 

Kinnitatud programmid

I. 11.04.2016 kinnitatud programmid:

1. Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja ja esitaja: SA Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet, SA Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
Programmi kirjelduse leiate 1-3 TÜK/TVTHK Insult 65+ (1.19 MB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes majandustegevuse registris (MTR).
Koolituse on läbinud: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Wasa, Värska Sanatoorium, Benita Kodu, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Ida-Viru Keskhaigla.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Wasa, Benita Kodu.

2. Lausetasandil suhtlemine – suhtlustahvlid lastele

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja ja esitaja: Päevakeskus Käo.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet ja Päevakeskus Käo.
Programmi kirjelduse leiate 1-4 Käo Suhtlustahvlid lastele (554.2 KB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes MTRs.
Koolituse on läbinud: Päevakeskus Käo, Rakvere Haigla, Kiigemetsa Kool, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, Meie Lapsed, Tartu Maarja Tugikeskus, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus, Viljandi Haigla, Keila Rehabilitatsioonikeskus, Meiela, Inimeselt Inimesele, Aarika, Ida-Viru Keskhaigla.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 Päevakeskus Käo.

3. Kuulmislangusega väikelaste perekeskne varajane nõustamine

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinik.
Programmi kokkuvõtte leiate 1_6 TÜK Kuulmislangusega lapsed (235.13 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

4. Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm astmadiagnoosiga 6-12-aastastele lastele

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Dorpat Tervis OÜ.
Programmi kokkuvõtte leiate 1_1 Dorpat Astmaga lapsed (410.36 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

II. 20.05.2016 kinnitatud programmid:

5. Elus edasi käsikäes (Parkinsoni tõvega inimestele)

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põlva Haigla AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Põlva Haigla - elus edasi käsikäes_kokkuvõte (222.05 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Põlva Haigla AS.

6. Aktiivne eakas (liigesehaigetele)

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sanatoorium Tervis AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Sanatoorium Tervis_Aktiivne eakas kokkuvõte (86.83 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Sanatoorium Tervis AS.

III. 22.06.2016 kinnitatud programm:

7. Ole kaasas (autismispektri häirega lastele)

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja: Papaver MTÜ.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet ja Papaver MTÜ.
Programmi kirjelduse leiate Papaver_Ole kaasas.pdf (431.97 KB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes MTRs.
Koolituse on läbinud: Papaver, Rakvere Haigla, Pärnu Haigla, Tartu Herbert Masingu Kool, Narva Sotsiaaltöökeskus, Viljandi Haigla, Keila Rehabilitatsioonikeskus, Värska Sanatoorium, Järvamaa Haigla, Sanatoorium Tervis, RuaCrew, Maarjamaa Hariduskolleegium.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

IV. 5.07.2016 kinnitatud programmid:

8. Põlvevaevustega eaka igapäevaeluga toimetulekut toetav sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: WASA AS.
Programmi kokkuvõtte leiate WASA_põlvevaevustega.pdf (240.52 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

9. Töös ja elus edasi (Parkinsoni tõvega inimestele)

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põlva Haigla AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Põlva Haigla_Töös ja elus edasi.pdf (82.93 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Põlva Haigla.

10. Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex´i diagnoosiga klientidele

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Benita Kodu AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Benita Kodu_sclerosis multiplex.pdf (169.46 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Benita Kodu AS.

11. Insuldijärgselt tööle tagasi

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põhja-Eesti Taastusravi Keskus AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Põhja-Eesti Taastusravikeskus_Insuldijärgselt tööle tagasi.pdf (223.95 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

V. 24.10.2016 kinnitatud programmid:

12. Kroonilise valuga toimetulek tööl

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: MTÜ Ühiselt
Programmi kokkuvõtte leiate Ühiselt MTÜ_Kroonilise valuga toimetulek tööl_lühitutvustus.pdf (265.57 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 24.11.2016 ei ole

VI. 13.12.2016 kinnitatud programmid

13. Mõõduka-, raske või sügava vaimupuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane ja sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised 16-19a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Hoolekande- ja Ekspertiisi Nõustamiskeskus
Programmi kokkuvõtte leiate HENK-Mõõduka-, raske või sügava intellektipuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine.pdf (323.24 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 16.01.2017 ei ole

VII. 16.01.2017 kinnitatud programmid

14. Seljaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Astangu KRK-Seljaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm.pdf (144.3 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 19.01.2017 ei ole

15. Tegevusjuhendid – visualiseeritud tugisüsteem iseseisvate toimetulekuoskuste arendamiseks

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Päevakeskus Käo
Programmi kokkuvõtte leiate Päevakeskus Käo_kokkuvõte.pdf (69.24 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 19.01.2017 ei ole

 

Täienduskoolitused

 

Oluline roll on pakkuda täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse- kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad kui ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitustel ei ole osalustasu.

2019. aastal toimuvad täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgrupp Toimumise aeg, kestus ja koht Kontaktisik Registreerimine
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 19-1 14.01-16.05.2019  Tallinnas ja Tartus Ander Eigo Koolitus on alanud.
Koolitus „Koolieeliku vaimse arengu hindamine J.Strebeleva järgi“ 7., 15.01 ja 1.-22.02.2019  Tartus Ander Eigo Koolitus on lõppenud
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 05.2019  Tallinnas Ander Eigo Registreerimine on lõppenud

Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6–8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammi koolitus

15. mai 2019 Tartus Ander Eigo

Registreerimine on välja kuulutatud. Tähtaeg 7. mai 2019

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 19-2 12.08.-05.12.2019  Tallinnas ja Tartus Ander Eigo Registreerimine on välja kuulutatud. Tähtaeg 24. mai 2019
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 12.2019  Tallinnas Ander Eigo Registreerimine kuulutatakse välja septembris

Koolituste planeerimiseks viidi aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüs. Mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitused:

Kogemusnõustajate koolitamine-2016.aastal koolitati 91 kogemusnõustajat. Koolitused viisid hangete kaudu läbi mitmed erinevad partnerid. Ülevaate koolitustest ja koolitajatest leiate SIIT. Koolituste hangete korraldamise eest vastutas Leelo Ainsoo. Küsige täiendavat infot läbiviidud koolituste ja koolitatute kohta.
 
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamise täiendkoolitus viidi läbi ühes grupis Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides ajavahemikus 24.08.2016 kuni 28.11.2016. Osalesid 3- kuni 4-liikmelised rehabilitatsioonimeeskonnad, kes valiti välja esitatud visioonide alusel. Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd ja 39 iseseisvat tööd. Koolituse aluseks on kinnitatud õppekavast (PDF) lähtuv täiendatud rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise õppekava (PDF). Koolitajateks ja korraldajateks olid Leelo Ainsoo ning Ewe Alliksoo.
 
Toetatud töölerakendamise koolitus toimus kolmes õppegrupis - Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ajavahemikul 15.09.2016 kuni 29.11.2016. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, millest 40  auditoorne töö ja 64 iseseisev töö. Koolituse aluseks on toetatud töölerakendamise koolituse õppekava (PDF). Koolituse korraldamise eest vastutas Ulvi Mölder.
 
Alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele täienduskoolitus (PDF) toimus märtsis 2016.a. ja 18-19.06.2018 Astangu KRK´s.
 
Täienduskoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (PDF). SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks (kinnitatud käskkirjaga 29.04.16 1-3/70), avaneb SIIT (PDF). Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine – täiendkoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (kinnitatud käskkirjaga 11.11.15 1-3/67), avaneb SIIT.
 
Motiveeriva intervjueerimise koolitus mahus 26 tundi ehk 1 EAP, millest auditoorset tööd 21 tundi viidi läbi kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus ajavahemikus 11.12.2018 kuni 16.01.2019. Koolituse viis läbi Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut ja lõpetas 37 spetsialisti.
 

CARe metoodika rakendaja koolituse eesmärk täiendada rehabilitatsioonivaldkonna praktikute teadmisi ja oskusi, et parandada psühhosotsiaalselt haavatavate inimeste elukvaliteeti ning toetada nende taastumist, kogumahus 80 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset õpet ja 32 tundi iseseisvat tööd. Koolituse viis läbi Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing ja lõpetas ... spetsialisti.

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 5919 5857 
ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Täienduskoolituse õppekavade koolitajad

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 2 ja lg 4 kohaselt avalikustame siin lehel täienduskoolituskursustega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega selliste õppekavade kohta, mis ei ole lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud inimeste koolitamiseks.

Ees- ja perekonnanimi

Koolitaja profiil

Seotud õppekavad
Berit Rohtjärv Kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)
Ewe Alliksoo Magistrikraadiga kehakultuuri valdkonnas ning rakenduskõrgharidusega sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse õppekaval. Rehabilitatsioonivajaduse hindamise lühikoolitus. (PDF)
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni koolitus (uutele meeskondadele). (PDF)
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus. (PDF)
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (PDF).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimise lühikoolitus. (PDF)
Janeli Sinisalu Rakenduskõrgharidusega füsioteraapia erialal, töökogemusega
Sotsiaalkindlustusameti juhtivspetsialistina.
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele (PDF).

Jevgeni Bugakin

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal. Tööalase rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise korralduse kogemusega. Uute rehabilitatsioonispetsialistide koolitus (PDF)
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Kateriin Sinka

Magistrikraad avaliku halduse erialal, töökogemus
Sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Katrin Tsuiman

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Kersti Kask

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal, töökogemusega
sotsiaalpedagoogi ja järelevalve spetsialistina.
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele (PDF).

Rita Tubarik

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Simone Epro

Magistrikraadiga sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
Töökogemusega rehabilitatsiooni ja erihoolekande valdkonnas.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Tiina Tammik

TÜ arstiteaduskond pediaatrina ning taastusravi ja füsiaatria residentuur taastusarstina. Läbi viinud taastusravi- ja
rehabilitatsioonialaseid koolitusi. Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Triin Vana

Bakalaureusekraadiga õendusteaduste erialal. Litsentseeritud EQUASS kvaliteedijuhtimissüsteemi konsultant. Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine (PDF).
EQUASS rakendamise sissejuhatav koolitus (PDF).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF).

Triin Teresa Veensalu

Rakendusliku kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi ja abivahendite alase töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)


Ulvi Mölder

Rakendusliku kõrgharidusega sotsiaaltöö erialal. Töökogemus
erivajadustega inimeste tööle abistamisel. Toetatud töölerakendamise koolitaja väljaõpe.
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus (PDF).
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (PDF).
Toetatud töölerakendamine. (PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (PDF)
Toetatud töölerakendamine (PDF) (kuni 2017).