Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuse osutajad

Sotsiaalkindlustusameti lepingupartnerid, kellel on õigus osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, leiad siit (2.47 MB, XLS).

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste andmed järjekordade kohta sihtgruppide lõikes:

  • Puudega lapsed: andmed järjekorra kohta on leitavad lg3-puudega_lapsed.xlsx (20.29 KB, XLSX)
  • Puudega või piiratud töövõimega 16-aastased ja vanemad isikud: andmed järjekorra kohta on leitavad lg1-kuni_16_a.xlsx (18.36 KB, XLSX)
  • Psüühikahäirega tööealised: andmed järjekorra kohta on leitavad lg5-ps_haire.xlsx (17.44 KB, XLSX)
  • Lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse §28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus: andmed järjekorra kohta on leitavad lg2-abiv_lapsed.xlsx (13.54 KB, XLSX)

Rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste kontaktandmed on leitavad majandustegevuse registrist.

Majandustegevuse registri avalehel tuleb valida ettevõtja otsing, seejärel sisestada etteantud otsingulahtritesse vajalikud parameetrid (tegevusala: rehabilitatsiooniteenuse osutamine, ettevõtja nimi, registrikood vms).

Kontaktandmed rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreerimiseks asuvad tegevuskoha andmete juures. 

Juhtumikorraldajate andmed leiate http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/juhtumikorraldajate-kontaktandmed