Sa oled siin

Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle

Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle

Järelevalve käigus hinnatakse, kas rehabilitatsiooniteenuse osutajad täidavad sotsiaalhooleknde seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõudeid. Riiklikku järelevalvet teeb Sotsiaalkindlustusameti kveliteediosakonna volitatud järelevalveametnik. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

  • nõustamine
  • ettekirjutus 
  • sunniraha

Järelevalvet rehabilitatsiooniteenuse osutajate üle teostab kvaliteediosakonna peaspetsialist.

Ettekirjutused 2015

1. MTÜ Erivajadustega Inimeste Konsultatsioonid (161.63 KB, PDF)

2. OÜ Herim (221.93 KB, PDF)

3. MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus (144.49 KB, PDF)

Ettekirjutused 2016

1. Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts (133.83 KB, PDF)

2. Helxu OÜ (141.59 KB, PDF)

3. Aarika OÜ (159.15 KB, PDF)
 

Lisainfo

 

Kristel Vallsalu

kvaliteediosakonna peaspetsialist

 Telefon: 620 8361
kristel.vallsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee