Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle

Järelevalve rehabilitatsiooniteenuse osutamise üle

Järelevalve käigus hinnatakse, kas rehabilitatsiooniteenuse osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõudeid. Riiklikku järelevalvet teeb Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna volitatud järelevalveametnik. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • nõustamine
 • ettekirjutus
 • sunniraha

Järelevalvet rehabilitatsiooniteenuse osutajate üle teostab kvaliteediosakonna peaspetsialist.

 

Ettekirjutused 2018

 

 1. Maarjamaa Hariduskolleegium (254.03 KB, PDF)

 2. MTÜ Sotsiaalne Kaasatus

 

Ettekirjutused 2017

 

 1. MTÜ Reipa Sammuga (251.66 KB, PDF)

 2. MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus (281.06 KB, PDF)

 3. MTÜ Erivajadustega Inimeste Konsultatsioonid (181.07 KB, PDF)

 4. MPPK OÜ (242.22 KB, PDF)

 5. Tartu Puuetega Inimeste Koda (249.84 KB, PDF)

 6. Võru Päevakeskuse Ühing (456.67 KB, PDF)

 

Ettekirjutused 2016

 

1. Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts (133.83 KB, PDF)

2. Helxu OÜ (141.59 KB, PDF)

3. Aarika OÜ (159.15 KB, PDF)

 

Ettekirjutused 2015

 

1. MTÜ Erivajadustega Inimeste Konsultatsioonid (161.63 KB, PDF)

2. OÜ Herim (221.93 KB, PDF)

3. MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus (144.49 KB, PDF)
 

 

Lisaks teostab Sotsiaalkindlustusamet lepingulist järelevalvet, mille käigus kontrollib rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse vastavust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lepinguga.

Lepingulist järelevalvet teostati 2017. aastal:

 • Helxu OÜ
 • Aarika OÜ
 • Heaolu ja Taastumise Kool