Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avatud dialoogil põhinev mobiilne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Eesmärk

Tagada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus lapse enda keskkonnas (kodu, kool vm), kus rehabilitatsiooniprotsess oleks süsteemne, tulemuslik ning kaasatud oleks kogu lähi- ja tugivõrgustik. Avatud Dialoogi praktikud tuginevad teenuse osutamisel lapse individuaalsele olukorrale, koondades kõik ressursid lapse aitamiseks ühtekokku. Võrgustikukohtumised toimuvad järjepidevalt (vähemalt üks kord kuus). Teenuse osutamise tulemusena saavutab laps parema heaolu ja toimetuleku oma igapäevaelus.

Kellele

Kuni 15-aastastele rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele

Projektijuht [email protected]

Avatud Dialoogil põhineva mobiilse rehabilitatsiooniteenuse osutamine ja arenduskulu kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

Teenuseosutajad

Põhja-Eesti

Harju maakond, Ida-Viru maakond, Hiiu maakond,
Lääne-Viru maakond, Lääne maakond
Papaver MTÜ
www.papaver.ee
[email protected]
tel (+372) 513 5758

 

Kesk-Eesti

Rapla maakond, Järva maakond, Pärnu maakond,
Saare maakond, Viljandi maakond
Akersoni OÜ
www.akersoni.ee
[email protected]
tel (+372) 5880 1314

 

Lõuna-Eesti

Võru maakond, Valga maakond, Põlva maakond,
Tartu maakond, Jõgeva maakond
ProVida Kliinik OÜ
www.provida.ee
[email protected]
tel (+372) 5912 7991